Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu

ul. Francesco Nullo 29
32-300 Olkusz

tel. 32 643 11 20

Dział
Organizacji i Obsługi Imprez

Joanna Mączka-Morawska
tel. 32 706 52 15
j.maczka@mok.olkusz.pl

Dział
Artystyczny

Elżbieta Matonóg
tel. 32 706 52 19
e.matonog@mok.olkusz.pl

Olkuski
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Joanna Szarras

tel. 32 706 52 34

j.szarras@mok.olkusz.pl

Kino
Zbyszek

Katarzyna Wawrzyńczyk
tel. 32 706 52 16
kino@mok.olkusz.pl

Oddziały MOK

Centrum Kultury

ul. Szpitalna 32
tel. 32 494 39 66
muzea@mok.olkusz.pl

Zamek Rabsztyn

Rabsztyn 24
tel. 32 706 52 31
rabsztyn@mok.olkusz.pl

Podziemny Olkusz

Rynek 4
tel. 32 706 52 26
kontakt@podziemnyolkusz.pl