__________________________________________

KASA BILETOWA CZYNNA JEST 

NA GODZINĘ PRZED PIERWSZYM SEANSEM DO ROZPOCZĘCIA OSTATNIEGO SEANSU

__________________________________________

Tytuły sortowane są w kolejności alfabetycznej.

Aby zmienić na układ według dat, wybierz odpowiedni widok repertuaru.

cennik KINO poziomy 07.2021 www