__________________________________________

KASA BILETOWA MOK CZYNNA JEST 

NA GODZINĘ PRZED PIERWSZYM SEANSEM DO ROZPOCZĘCIA OSTATNIEGO SEANSU

__________________________________________

bilety dostępne są również we wszystkich oddziałach MOK:

Centrum Kultury, Podziemny Olkusz i Zamek Rabsztyn

buttton sprawdź szczegóły

__________________________________________

Tytuły sortowane są w kolejności alfabetycznej.

Aby zmienić na układ według dat, wybierz odpowiedni widok repertuaru.

Cennik Kina 2022