Puść bańkę

Puść bańkę

24 lipca nad olkuski rynek po raz kolejny wzniosły się tysiące baniek mydlanych.