Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu zaprasza do składania ofert na zakup sprzętu multimedialnego. Zakup dokonywany w ramach projektu pn. “Konwersja cyfrowa MOK w Olkuszu” realizowanego w ramach projektu systemowego pn. Konwersja cyfrowa domów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej jako Wytyczne) oraz zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

Link do ogłoszenia:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/102336

Podziel się tą informacją

Skip to content