Wigilia mieszkańców – zgłoszenia występujących

Nabór zgłoszeń na wystepy podczas Wigilii mieszkańcóe

Zapraszamy zespoły, solistów i inne grupy do zaprezentowania  dorobku artystycznego o tematyce Bożonarodzeniowej  podczas Wigilii Mieszkańców 2022, 

która odbędzie się w dniu 18 grudnia 2022r. na olkuskim Rynku.

Pisemne zgłoszenia powinny zawierać:

      –    nazwę instytucji zgłaszającej

  • tytuł prezentacji
  • nazwę zespołu, solisty
  • precyzyjny czas prezentacji
  • ilość osób występujących
  • imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy, e-mail
  • potrzeby techniczne

Karta zgłoszenia

W przypadku dużej ilości zgłoszeń zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia czasu i ilości przygotowanych prezentacji, kolęd.

Pisemne zgłoszenia, ze względów organizacyjnych należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  04 grudnia 2022r. na  adres:

 Miejski Ośrodek Kultury

32-300 Olkusz ul. Fr.Nullo 29

e-mail : sekretariat@mok.olkusz.pl

tel: 32 706 52 19

Podziel się tą informacją

Skip to content