MOK w programie NCK

Logo NCK
MOK Olkusz w ramach programu NCK „Konwersja cyfrowa domów kultury” otrzyma 172.100,00 zł z przeznaczeniem na kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania statutowych działań jednostki w zakresie edukacji kulturalnej oraz animowania działań kulturalnych w społeczności lokalnej poprzez kompleksowe szkolenia i doposażenie w sprzęt niezbędny doprowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych online lub w sposób cyfrowy. Realizacja złożonego przez MOK Olkusz projektu jest elementem działań wspierających instytucje kultury w związku z pandemią COVID-19. Dzięki realizacji projektu pracownicy MOK uzyskają kompetencje pozwalające na przeniesienie standardowych działań do sieci lub ucyfrowienie działań statutowych i działań związanych ze współpracą ze społecznością lokalną, animacją kultury i edukacją kulturalną. Celem projektu jest zapewnienie ciągłości działań placówek kultury, a także nowe możliwości prowadzenia działalności statutowej.

Podziel się tą informacją

Skip to content