Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Konwersja cyfrowa MOK w Olkuszu

Celem projektu jest zapewnienie ciągłości działań placówek kultury, a także nowe możliwości prowadzenia działalności statutowej.

0

Dofinansowanie projektu z UE