MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OLKUSZU

zaprasza do składania ofert na wynajem powierzchni pod stoiska handlowe wokół Zamku Rabsztyn podczas: Otwarcia Sezonu Turystycznego pod Zamkiem Rabsztyn w dniach 2-3 maja 2022.

- cena 200 zł netto (246 zł brutto) za 1 dzień (moduł 6m2).

Przyjmowanie ofert i dokonywanie wpłat na konto MOK do 28 kwietnia 2022 (włącznie). Ilość miejsc ograniczona.

Rezerwacje prosimy kierować na adres e-mail: muzea@mok.olkusz.pl

UWAGA!

Na w/w stoiskach obowiązuje zakaz sprzedaży piwa, artykułów spożywczych (lodów, gofrów, szybkiego jedzenia typu fast-food). Dopuszczone są przetwory regionalne- po akceptacji MOK w Olkuszu.

Wynajmujący nie zapewnia dostępu do energii elektrycznej.

Każdy wynajmujący stoisko handlowe zobowiązany jest do spełnienia wszelkich warunków i we własnym zakresie, na własny koszt załatwić wszelkie konieczne zezwolenia, koncesje i uzgodnienia w tym Sanepid (dotyczy stoisk gastronomicznych).

Każdy wynajmujący zobowiązany jest do podpisania umowy najmu powierzchni pod stoiska handlowe z MOK Olkusz przed dokonaniem wpłaty na konto MOK. 

Korowód Baner

 


Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu zaprasza Wasze zespoły, solistów i inne grupy do

zaprezentowania ich dorobku artystycznego podczas

ŚWIĘTA SREBRA - DNI OLKUSZA 2022

 

>>Karta Zgłoszeniowa<<

>>Występy na scenie<<

>>Korowód<<

 

UWAGA!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT I KOLEJNYCH ETAPÓW

Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu informuje, iż w zaproszeniu do składania ofert na podnajem lokalu gastronomicznego położonego na parterze budynku położonego w Olkuszu przy ulicy Rynek 4 wraz z częściowym podpiwniczeniem o łącznej powierzchni 270 m2 oraz z ogródkiem gastronomicznym o powierzchni około 228 m2 położonym na dziedzińcu nieruchomości wprowadzone zostały zmiany, wydłużające termin składania ofert oraz kolejnych etapów procedury warunków składania ofert.

Zmieniona treść zaproszenia

 

 

Szczegółowe warunki zapytania ofertowego

na najem terenu przeznaczonego na Wesołe Miasteczko

towarzyszące imprezie „Święto Srebra - Dni Olkusza 2022”