MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OLKUSZU

zaprasza do składania ofert na wynajem powierzchni pod stoiska handlowe wokół Zamku Rabsztyn podczas: Turnieju Rycerskiego pod Zamkiem Rabsztyn w dniach 2-3 lipca 2022. 

- cena 200 zł netto (246 zł brutto) za 1 dzień (moduł 6m2).

Przyjmowanie ofert i dokonywanie wpłat na konto MOK do 28 czerwca 2022 (włącznie). Ilość miejsc ograniczona.

Rezerwacje prosimy kierować na adres e-mail: muzea@mok.olkusz.pl

UWAGA!

Na w/w stoiskach obowiązuje zakaz sprzedaży piwa, artykułów spożywczych (lodów, gofrów, szybkiego jedzenia typu fast-food). Dopuszczone są przetwory regionalne- po akceptacji MOK w Olkuszu.

Wynajmujący nie zapewnia dostępu do energii elektrycznej.

Każdy wynajmujący stoisko handlowe zobowiązany jest do spełnienia wszelkich warunków i we własnym zakresie, na własny koszt załatwić wszelkie konieczne zezwolenia, koncesje i uzgodnienia w tym Sanepid (dotyczy stoisk gastronomicznych).

Każdy wynajmujący zobowiązany jest do podpisania umowy najmu powierzchni pod stoiska handlowe z MOK Olkusz przed dokonaniem wpłaty na konto MOK.