REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 


Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu ogłasza nabór na stanowisko:

KONSERWATOR

I Wymagania:

  1. Wykształcenie: min. zawodowe
  2. Stan zdrowia - pozwalający na zatrudnienie na stanowisku konserwatora

 II Wymagania dodatkowe:

  1. Prawo jazdy kat. B
  2. Predyspozycje osobowości: odpowiedzialność, samodyscyplina, kultura osobista, komunikatywność. 

III Zakres wykonywanych zadań:

1. usuwanie szkód wynikłych z eksploatacji obiektu, np. naprawa zamków, drzwi, okien, malowanie ścian,

2. malowanie pomieszczeń gospodarczych,

3. dbanie o należyty stan sprzętu i wyposażenia obiektów oraz stosowanie odpowiednich zabiegów konserwacyjnych,

4. okresowe koszenie trawy, żywopłotu  oraz pielęgnacja drzew i krzewów,

5. utrzymywanie czystości i porządku wokół obiektu (praca na otwartej przestrzeni),

6. wykonywanie różnych niewykwalifikowanych prac,

7. współuczestniczenie przy organizacji i obsłudze imprez .

IV Wymagane dokumenty:

  1. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się  o zatrudnienie (POBIERZ - PDF)
  2. Curriculum Vite.

IV Wybór nastąpi:

Oferty należy składać e mailem na adres rekrutacja@mok.olkusz.pl lub osobiście w dziale kadr do 21.02.2020.

Informacja o ochronie danych osobowych (POBIERZ - PDF)

Klauzula informacyjna dot. formularza rekrutacyjnego (POBIERZ - PDF)