Miejski Ośrodek Kultury został utworzony we wrześniu 1991r. W wyniku połączenia Referatu Kultury Urzędu Miasta z innymi placówkami kulturalnymi z terenu Miasta i Gminy Olkusz.

Miejski Ośrodek Kultury jest instytucją kultury, w skład którego wchodzą:

  1. Miejski Dom Kultury
  2. Centrum Kultury
  3. Wiejskie Domy Kultury i świetlice wiejskie
  4. Ruiny Zamku w Rabsztynie
  5. Podziemny Olkusz

Podstawowym celem statutowym Miejskiego Ośrodka Kultury jest rozwijanie i pielęgnowanie amatorskiego ruchu artystycznego dzieci, młodzieży i dorosłych. Zadanie to realizuje Miejski Dom Kultury, którego praca koncentruje się na prowadzeniu pracowni artystycznych.

Opieka i promowanie amatorskiego ruchu artystycznego ze strony Miejskiego Ośrodka Kultury wyraża się również w tworzeniu form prezentacji dla zespołów w formie różnorakich konkursów. Jest więc MOK organizatorem lub współorganizatorem min.: takich konkursów jak: eliminacje miejsko-gminne i powiatowe Konkursów Recytatorskich, Powiatowego Festiwalu Kultury,  EKO-Plast, Przeglądu Zespołów Rockowych, konkursu Kolęd i Pastorałek.

Ponadto w wyremontowanej w 2010r. sali widowiskowo-kinowej Domu Kultury liczącej 300 miejsc wraz z dużą sceną, dobrym zapleczem sceny i garderobami prowadzi się nie tylko działalność kina, która stanowi główne źródło dofinansowania niekomercyjnej działalności kulturalnej, lecz również organizuje się przedstawienia teatralne, imprezy rozrywkowe i koncerty. To właśnie tutaj odbywa się gros miejskich uroczystości (np. Olkuska Nagroda Artystyczna, Cordis Nobilis oraz inne rocznicowe i okolicznościowe) oraz prowadzi obsługę imprez innych, niezależnych podmiotów (np. cykliczne koncerty Państwowej Szkoły Muzycznej, koncerty charytatywne Stowarzyszeń, jubileusze szkół i olkuskich zakładów).

To również zespół pracowników MOK wykreował kilka imprez o zasięgu ogólnopolskim np.: Ogólnopolski Gwiazdkowy Turniej Szachowy Dzieci i Młodzieży i Olkuskie Dni Muzyki Organowej będące sztandarową imprezą kulturalną Olkusza. W poprzednich edycjach brały udział takie sławy jak: Mario Duella (Hiszpania), Franz Hasoelbeck (Austria), Marcin Szelest (Kraków), prof. Henryk Gembalski (Katowice), Poznański Chór Chłopięcy „Słowiki”, Wiesław Ochman, Wileński Chór Chłopięcy „Dudaryk”, R.Cioffini (Włochy), L.Knappe oraz prof. Józef Serafin.

Coraz większy nacisk kładzie Miejski Ośrodek Kultury na współpracę z młodzieżą i innymi organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie MiG Olkusz. Ponadto Miejski Dom Kultury jest miejscem spotkań różnorakich organizacji i stowarzyszeń (np. pszczelarzy, gołębiarzy, Stowarzyszenia Miasta Partnerskie, Stowarzyszenia na Rzecz Historycznych Organów Hansa Hummla, UKS Czarny Koń) oraz współorganizatorem Dni Olkusza i Dożynek Gminnych.

Zlokalizowane na ul. Szpitalnej 32 Centrum Kultury gromadzi zbiory kolekcji afrykańskich, wikliny, minerałów ziemi olkuskiej i skamieniałości Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Kolekcję Muzeum Afrykanistycznego tworzą zbiory ofiarowane przez Bożenę i Bogdana Szczygłów oraz H.Sylwestrzaka, G.Łubczyka, M. i J. Pietrzyków, J.Lisa, J.Łapotta, A. i L. Kubarskich, I.Możdżenia). W/w zbiory tworzą eksponaty związane z kulturą i sztuką Tuaregów, Dogonów oraz innych plemion afrykańskich (maski, biżuteria, broń, rzeźby, wyroby ze skóry, tkaniny itp.).

Kolekcja Wikliny prac Władysława Wołkowskiego znajdująca się w Dworku Machnickich obejmuje min.: zestawy mebli, makaty z wikliny i sznura, małe formy użytkowe oraz kompozycje inspirowane polską literaturą i historią.

Kolekcja minerałów Ziemi Olkuskiej i skamieniałości Jury Krakowsko-Częstochowskiej zrodziła się z pasji i zainteresowań J. Dziąbka, A. Feliksika, W. Trzaski, R. Wnuka, J. Niewdany, W. Cieślika, Z. Adamczyka, D. Kocyby, K. Rogóża i B. Włodarza. Trzonem zbiorów są pochodzące z kopalń olkuskich unikatowe i piękne okazy rud cynku i ołowiu oraz towarzyszących im minerałów. Uzupełnieniem kolekcji jest zbiór skamieniałości Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Kolejnym obiektem administrowanym przez MOK i udostępnianym dla zwiedzających są ruiny Zamku i Chata Kocjana w Rabsztynie. W celu podniesienia atrakcyjności tego miejsca co roku organizowany jest tam Turniej Rycerski oraz liczne warsztaty tematyczne.

Miejski Ośrodek Kultury wykończył i zaaranżował wnętrze olkuskiej Baszty, dokonał odwodnienia od lat podmokłych piwnic a także dokonał modernizacji i cyfryzacji kina.

Wielkie znaczenie ma też uporządkowanie w obiektach MOK spraw związanych z zabezpieczeniem p.poż.

Nie bez znaczenia dla samego MOK i wielu podmiotów współpracujących z MOK była inwestycja w sprzęt nagłaśniający i zadaszenie sceny.

To również z myślą o zespołach i pracowniacj przebudowano hall i zagospodarowano magazyny na sale i wypożyczalnię strojów. W obiektach muzealnych opracowano i skatalogowano zbiory, przeprowadzono konserwację zbiorów, zamontowano system alarmowy i uzupełniono sprzęt wystawienniczy. Ponadto zreperowano dach i orynnowanie.