wiklina

 

GODZINY OTWARCIA I CENNIK

 

wolkowski01

Władysław Wołkowski urodził się 25 maja 1902 roku w Sulisławicach koło Miechowa. Nazywany był „ Michałem Aniołem od Wikliny”. Swoją edukację rozpoczął w 1920 roku w Szkole Rzemiosł Budowlanych w Kazimierzu nad Wisłą. Początkowo kształcił się w pracowni malarstwa a następnie w pracowni wikliniarskiej pod kierunkiem Jana Koszczyc – Witkiewicza. Od 1926 roku studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa oraz na Wydziale Architektury Wnętrz. W 1935 roku uzyskał dyplom na Wydziale Pedagogicznym. W ramach samokształcenia zajmował się matematyką i przyrodą. Był osobą silnie związaną z polską tradycją, chętnie wspierał i propagował sztukę ludową.

   Władysław Wołkowski najwięcej czasu w swoim życiu poświęcił architekturze wnętrz opartej na materiałach modularnych tzn. naturalnych takich jak wiklina, trzcina, sznur, len, pręt metalowy. Stworzył dla nich teorię „konstrukcji harmonicznej”- struktury o najwyższej różnorodności i rozmaitości złączonej w jedną całość, robiącą wrażenie bardzo prostej, nieskomplikowanej konstrukcji. Czerpał z łączenia techniki z przyrodą. Nie znosił monotonii cywilizacji technicznej oraz standardu produkcji przemysłowej.

„Moim ideałem pracy jest doskonałość toteż staram się nadawać wysoką rangę artystyczną moim konstrukcjom harmonicznym. (…) Konstrukcja harmoniczna jest zarazem jednością i różnorodnością stanowiącą organiczną całość, podobną do tych jakie tworzy natura. Dzieje się tak dlatego, że działalność naukowa i twórczość artystyczna opierają swoje operacje na materiałach modularnych pojętych abstrakcyjnie a przemawiających do wszystkich ludzi.”(W. Wołkowski)

Borykając się z otoczeniem człowieka, postępem techniki i monotonią szarych, banalnych wnętrz Wołkowski stworzył „Koncepcję Mieszkania Poetyckiego”. Miało być ono odwrotnością mieszkania stworzonego przez cywilizację techniczną.

Mieszkanie poetyckie było propozycją pomocy człowiekowi współczesnemu, który wyrwany ze swojego naturalnego środowiska miał coraz mniejszy kontakt z naturą. Należało ją w jak najszerszym zakresie wprowadzić do jego domu. Niech odbiera ją wszystkimi możliwymi zmysłami korzystając z mebli wykonanych z naturalnych surowców, posiadając dom ozdobiony zasuszonymi roślinami. Miało to być mieszkanie, w którym panuje harmonia a wyżej wymienione akcesoria powinny były stwarzać złudzenie naturalności.

„Mieszkanie poetyckie jest moją koncepcją i odpowiedzią na nurtujący dziś wielu ludzi na świecie problem „otoczenia człowieka”. Nowe kształtowanie „otoczenia człowieka” musi połączyć działanie architekta i urbanisty – pracujących dotąd oddzielnie. Ich wysiłek spełni wówczas tylko swoje zadanie, jeśli wciągnie do udziału inne dziedziny sztuki, jak plastyka i muzyka, jeśli ułatwi rozwój wszystkich wartości ludzkich”. (W. Wołkowski)

wolkowski02Władysław Wołkowski poprzez tworzenie nowatorskich i oryginalnych kompozycji realizował swoją misję. Dzięki ogromnej wiedzy i upartości opanował rzemiosło do perfekcji. Jego prace wzbudzały bardzo duże zainteresowanie i uznanie wśród środowiska artystycznego. W rezultacie kolekcje mebli i inne prace Wołkowskiego pokazywane były na licznych wystawach w kraju i za granicą m.in. w Berlinie, Nowym Jorku, Londynie i Paryżu.

Do najważniejszych nagród zdobytych przez artystę można zaliczyć złoty medal na Międzynarodowej Wystawie „Sztuka i technika w życiu współczesnym” w Paryżu w 1937 roku, wyróżnienie na Targach Światowych w Nowym Jorku w 1939 roku oraz I nagrodę na II Ogólnopolskiej Wystawie Architektury Wnętrz i Sztuki Dekoracyjnej w warszawskiej Zachęcie w 1957 roku.

W 1966 roku Władysław Wołkowski przeszedł na emeryturę i poświęcił się pracy wolkowski03teoretycznej i dokumentacyjnej. Był autorem artykułów z dziedziny architektury wnętrz i wzornictwa przemysłowego. W 1967 roku nawiązał ścisły kontakt ze środowiskiem olkuskim. W 1970 roku zostaje otwarte z inicjatywy Wydziału Kultury oraz Towarzystwa Miłośników Ziemi Olkuskiej muzeum jego prac w XIX wiecznym Dworku Machnickich w Olkuszu. Ekspozycję urządza sam autor częściowo według swojej „Koncepcji Mieszkania Poetyckiego”.

Władysław Wołkowski umiera 16 maja 1986 roku w Warszawie. Jego grób znajduje się w warszawskim Powsinie.

wolkowski04Muzeum Twórczości Władysława Wołkowskiego mieszczącym się w XIX wiecznym Dworku Machnickich w Olkuszu do dnia dzisiejszego można oglądać meble konstruowane z wikliny, trzciny, drewna i sznurka; patery, makaty, wiklinowe portrety i pejzaże, wizerunki bóstw słowiańskich, postacie z podań ludowych oraz ołtarze historii – kompozycje poświęcone Powstaniu Warszawskiemu, bitwie pod Grunwaldem, oraz odsieczy wiedeńskiej. Opiekę nad muzeum sprawuje Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu.