Bardzo Młoda Kultura 2019 2021 Małopolska

Z wielką przyjemnością informujemy że w MOK Centrum Kultury będzie realizowany projekt edukacji kulturowej Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Bardz