Baner konkursu tanecznego

 

REGULAMIN (pdf)

KARTA ZGŁOSZENIOWA (pdf)

 

I OLKUSKI KONKURS TANECZNY

dla dzieci ze szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych.

 

I. ORGANIZATOR

 1.Organizatorem I OLKUSKIEGO KONKURSU TANECZNEGO dla dzieci ze szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych zwanego dalej „konkursem” jest Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu, ul. Francesco Nullo 29, 32-300 Olkusz.

2. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

II. CELE KONKURSU

 1. Popularyzacja tańca wśród najmłodszych dzieci.

2. Wspieranie uczniów o zdolnościach tanecznych oraz umożliwienie prezentacji ich umiejętności oraz dorobku artystycznego.

 

III. WARUNKI ZGŁOSZENIA

 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, klas I - III i oddziałów przedszkolnych.

 

Organizator wprowadza następujący podział grup wiekowych:

- kategoria wiekowa 3 – 4 lata

- kategoria wiekowa 5 – 6 lat

- klasy I - III

 

Zgłoszeniem na konkurs jest wypełniona karta uczestnictwa przesłana do dnia 29.04.2022 r. na adres: konkurstaneczny@mok.olkusz.pl

 

Każda instytucja delegująca może wysłać maksymalnie trzy zgłoszenia.

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zaprezentowania jednego utworu tanecznego (taniec towarzyski, taniec współczesny, teatr tańca, taniec baletowy, hip-hop, disco dance, show dance, jazz, taniec ludowy)
2. Czas prezentacji nie może przekroczyć 3 minut.
3. W konkursie mogą brać udział soliści, duety oraz zespoły.
4. Formacja taneczna nie może liczyć więcej niż 26 osób.
5. Niezastosowanie się do któregoś z punktów regulaminu powoduje dyskwalifikację.
6. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu.

 

V. PRZEBIEG KONKURSU

 

  1. Konkurs składa się z jednego etapu.
  2. Do konkursu dopuszcza się wszystkich spełniających wymagania formalne /czytelne  prawidłowe wypełnienie karty zgłoszenia/.
  3. Konkurs odbędzie się 17.05.2022 roku o godz. 9.00 w Sali Widowiskowej MOK.

 

VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

1. Powołane przez Organizatorów jury może przyznać:
• GRAND PRIX KONKURSU
• trzy nagrody /I,II,III miejsce/ w poszczególnych kategoriach.
2. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone podczas Dni Olkusza 04.06.2022
3. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymują dyplomy.