Radośnie, ale też nie bez wzruszeń, olkuscy studenci-seniorzy świętowali jubileusz dekady istnienia swej uczelni. Rocznicowa uroczystość odbyła się 22 czerwca 2017 r., w Miejskim Domu Kultury, a wypełniły ją nieodłączne przy takich okazjach podsumowania i podziękowania oraz artystyczne występy. Obchody 10-lecia OUTW honorowym patronatem objął Roman Piaśnik – Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

10-lecie OUTW

Burmistrza wraz z małżonką oraz licznie przybyłych gości powitała Beata Soboń – dyrektor MOK. Kierowana przez nią instytucja od początku po dziś dzień organizuje działalność uczelni dla seniorów, a także zapewnia bazę lokalową i niezbędne do prowadzenia zajęć wyposażenie.

10-lecie OUTW

Ponieważ w tym MOK wspiera Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, gdzie odbywają się szkolenia komputerowe, toteż wśród gości honorowych jubileuszu obecna była Jolanta Zięba – dyrektor olkuskiej PiMBP. Kilkakrotnie MOK wspólnie ze Stowarzyszeniem Dobroczynnym Res Sacra Miser realizował projekty poszerzające i uatrakcyjniające ofertę OUTW, a dofinansowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.

10-lecie OUTW

Stąd też jubileusz zaszczyciły przedstawicielki tej organizacji z wieloletnią prezes Marią Jędrysik na czele. Fundamentalne znaczenie dla poziomu dydaktycznego uczelni ma Rada Programowa. Tę na rocznicowej uroczystości reprezentował nasz znakomity astrofizyk prof. Michał Ostrowski. Nie sposób wymienić długiej listy osób, które przyczyniły się do tego, czym jest dziś Olkuski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

10-lecie OUTW

Serdeczne podziękowania inicjatorom i wszystkim współtwórcom sukcesu uczelni złożył Roman Piaśnik. Szczególne wyrazy uznania skierował do dyrekcji i pracowników MOK, którzy na co dzień dbają o właściwe funkcjonowanie OUTW. Silnie zaakcentował też rolę studentów, nie tylko uczestnictwo w zajęciach, ale również ich zaangażowanie we współtworzenie uczelnianego życia. - Gratuluję państwu tej pięknej rocznicy i życzę wielu kolejnych sukcesów – tak zakończył swe okolicznościowe przemówienie burmistrz Olkusza.

10-lecie OUTW

Od początku do chwili obecnej organizacją OUTW zajmuje się Zdzisława Gardeła. Jej też przypadł zaszczyt przypomnienia historii uczelni. Podkreśliła inicjatywę dr Włodzimierza Łysonia, wówczas wiceburmistrza Olkusza, dzięki której powstał nasz uniwersytet, wymieniła też członków Rady Programowej, a to profesorów: Andrzeja Szromnika – przewodniczącego rady, Michała Ostrowskiego, Stanisława Jakubasa, Dobiesława Dudka oraz byłą dyrektor MOK Grażynę Praszelik-Kocjan.

10-lecie OUTW

Istotne znaczenie w działalności uczelni ma Rada Studentów, tą w OUTW kolejno kierowali: Jerzy Tarnówka, Danuta Schewitz, a obecnie Małgorzata Winiarczyk. Podziękowania odebrali tego popołudnia nie tylko oni, ale też obecna Rada Studentów w składzie: Małgorzata Winiarczyk, Jadwiga Karoń, Roman Kocjan, Jan Gwóźdź, Stanisław Serafin, Waldemar Bednarek, Halina Migas, Janusz Morawski, Wiesława Kaczmarek. W imieniu studentów okolicznościowe wystąpienie o 10. latach OUTW wygłosiła Małgorzata Winiarczyk.

10-lecie OUTW

Dzięki wspólnym wysiłkom wszystkich wyżej wymienionych słuchacze uczelni mogli pogłębiać swą wiedzę na kilkuset wykładach, a talenty i umiejętności rozwijać podczas niezliczonych zajęć fakultatywnych, służących też poprawie ich fizycznej kondycji. Koniecznie należy zauważyć w tym miejscu wydarzenia integrujące studencką społeczność: wycieczki, bale i rozliczne inne imprezy rozrywkowe.

10-lecie OUTW

Uzupełnieniem dla wystąpień podsumowujących 10-lecie była wyświetlona w dalszej części uroczystości prezentacja multimedialna, profesjonalnie przygotowana przez studenta Jana Gwoździa z udziałem jego żony Grażyny. Atrakcyjnie zmontowane zdjęcia i filmy, okraszone stosownym podkładem muzycznym, stanowiły prawdziwą podróż w czasie przez całą dekadę OUTW.

10-lecie OUTW

Wiele było tego popołudnia podziękowań. Wraz z kwiatami wręczanymi przez burmistrza Olkusza oraz upominkami od dyrektor MOK odebrali je najpierw seniorzy uczestniczący w zajęciach uczelni od początku jej działalności, potem obecna Rada Studentów i poprzedni jej przewodniczący. Wyrazy wdzięczności przekazane zostały na scenie przedstawicielom instytucji i osobom aktywnie wspierającym OUTW. Obecne w tym gronie dyrektor PiMBP Jolanta Zięba i wiceprezes Res Sacra Miser Anna Dela złożyły przy tej okazji serdeczne gratulacje, przekazały też podarunek oraz list okolicznościowy.

10-lecie OUTW

Podziękowania odebrali również studenci wspierający OUTW swoją aktywnością, a to: Maria Masłowska – za prowadzenie lekcji języka niemieckiego w ramach wolontariatu; Bogumiła Niewiara – prowadząca warsztaty rękodzieła w ramach wolontariatu; Teresa Królikowska-Majcherek – za obsługę medyczną OUTW; Irena Włodarczyk – za przygotowanie i prowadzenie imprezy „Babcia Renia czyta dzieciom”; Beata Sokół, Małgorzata Izdebska, Halina Migas i Zenon Krukowiecki – dzielący się z innymi studentami swymi artystycznymi umiejętnościami. Następnie delegacja studentów uhonorowała kwiatami i słowami uznania Romana Piaśnika, Beatę Soboń i Zdzisławę Gardełę, podziękowania kierując także dla wszystkich pracowników MOK.

10-lecie OUTW

Po tych, dla wielu wzruszających chwilach, nastąpiła część artystyczna, którą prowadzili, ale też ubogacili własnymi występami Halina Migas i Zenon Krukowiecki.

10-lecie OUTW

Złożyły się na nią:

10-lecie OUTW

piosenki wykonane przez uczelniany chór Renesanspod kierunkiem Doroty Stachowicz-Mączki,

10-lecie OUTW

pokazy taneczne Krystyny Wodeckiej i Stanisława Serafina

10-lecie OUTW

oraz Zespołu ATRAM prowadzonych przez Martę Rychwalską-Dębską, a także skecz studenckiego kabaretu, którym opiekuje się Maciej Nabiałek.

10-lecie OUTW

Między występami wyświetlona została prezentacja z zajęć tanecznych, przygotowana przez Andrzej Datonia. Całość wydarzeń w sali widowiskowej zwieńczyło wspólne odśpiewanie przez Zenona Krukowieckiego i uczestników uroczystości przeboju Niech żyje bal.

10-lecie OUTW

Potem goście zaproszeni zostali do holu MDK, gdzie burmistrz Roman Piaśnik z przewodniczącą Rady Studentów Małgorzatą Winiarczyk podzieli między nich jubileuszowy tort. Przy słodkim poczęstunku i lampce wina długo jeszcze wspominano liczne wesołe, ale też wzruszające epizody z minionych 10. lat.

10-lecie OUTW

Na tym jednak nie koniec spotkań z OUTW, bowiem już w niedzielę, 25 czerwca, o godz. 16.00 w MOK Centrum Kultury odbędzie się koncert „Dla Przyjaciół” w wykonaniu chóru Renesans i zaprezentowana zostanie doroczna wystawa dokonań studentów-seniorów z grupy malarskiej. Serdecznie zapraszamy.

10-lecie OUTW