Film pod tym właśnie tytułem oraz wykład historyka Michała Masłowskiego złożyły się na program zajęć Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w czwartek, 27 kwietnia 2017 r. Za sprawą fabularyzowanego dokumentu studenci seniorzy zobaczyli zbrodnię katyńską oczami amerykańskiego reżysera Piotra Uzarowicza, którego dziadek, oficer Wojska Polskiego, zginął z rąk sowieckich oprawców z NKWD.

Michał Masłowski

Michał Masłowski jest w Olkuszu osobą znaną jako nauczyciel historii w IV LO, radny, przewodniczący Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków, społecznik, prezes Klubu Historycznego Armii Krajowej i wiceprezes Stowarzyszenia Po Prostu Działaj, a także współpracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Krakowie. Jego działalność uhonorowana została Nagrodą im. Danuty Siedzikówny „Inki”, w pierwszej edycji.

Michał Masłowski

Michał Masłowski wprowadził studentów OUTW w historyczne tło filmu, który obejrzeli jako jedni z pierwszych w Małopolsce. Wyjaśnił też, że obraz ten wybrany został do prezentacji w ramach tegorocznej, ósmej już edycji organizowanego przez IPN przeglądu filmowego „Echa Katynia”. „Żona Oficera”, to opowieść powstała z poszukiwań informacji o dziadku i zbrodni katyńskiej, podjętych przez amerykańskiego reżysera polskiego pochodzenia. Piotr Uznarowicz wychował się w Chicago, w rodzinie pielęgnującej swą polskość do tego stopnia, że, jak twierdzi sam twórca „The Officer’s Wife”, języka angielskiego musiał uczyć się z telewizji i w przedszkolu.

Studenci OUTW

Już jako dorosły człowiek dowiedział się o tragicznej śmierci dziadka zamordowanego w Twerze i wówczas postanowił ruszyć z kamerą śladami katyńskiej zbrodni. Film, co warto podkreślić, wzbudził zainteresowanie amerykańskiej widowni i liczne, satysfakcjonujące nie tylko reżysera reakcje. Dzięki niemu wielu widzów za oceanem po raz pierwszy zetknęło się z tematem masowych mordów dokonanych przez NKWD na Polakach. Nie brakowało też wśród nich odbiorców, którzy dzielili się z autorem swoimi wywołanymi przez film emocjami.

Pozostaje mieć nadzieję, że „Żona Oficera” znajdzie się także w komercyjnej dystrybucji, dzięki czemu film ten będą mogli obejrzeć również inni zainteresowani tematyką olkuszanie.