Jedną z tradycji olkuskiego MOK są organizowane rokrocznie tuż przed wakacjami wystawy podsumowujące działalność Pracowni Plastycznej i Ceramicznej. Oczywiście dokonania najmłodszych adeptów sztuk pięknych goszczą również na prezentacjach pokonkursowych i przy innych okazjach, lecz są to ekspozycje zbiorowe, z udziałem autorów spoza obu pracowni. Stąd inicjatywa ekspozycji półrocznej, pozwalającej bardziej na bieżąco ukazywać postępy w edukacji artystycznej podopiecznych MOK. Wernisaż pierwszej takiej wystawy, pn. „Pół ciebie, pół mnie...”, odbył się w środę, 22 lutego 2017 r.

Wystawa Pół ciebie, pół mnie...

Wokół ekspozycji w holu siedziby głównej Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu było tego dnia tłoczno. Nie mogło być inaczej, skoro z zajęć Pracowni Plastycznej i Ceramicznej korzysta blisko 100 dzieci, a na wernisaż przybyły one wraz ze swymi najbliższymi, rodzicami, dziadkami, rodzeństwem. Śpiewem powitały ich uczennice instruktora Wiesława Barana z Zespołów Wokalnych MOK.

Muzyczny wstęp do wernisażu

Po muzycznym wstępie oficjalnego otwarcia wystawy dokonała Beata Soboń – dyrektor MOK, podziękowała wszystkim gościom za liczne przybycie i pogratulowała małym artystom twórczych osiągnięć.

Gości powitała dyrektor Beata Soboń

Zadowolenia nie kryła też instruktor Wioletta Sarota-Stach, na co dzień wprowadzająca dzieci w meandry sztuki. Przypomniała, że obecnie w ramach Pracowni Plastycznej działa 7 grup, zaś w Pracowni Ceramicznej są 3 grupy.

O zajęciach w pracowniach opowiadała Wioletta Sarota Stach

Tak duże zainteresowanie rozwijaniem talentów malarskich i rzeźbiarskich w MOK zaowocowało imponującym rozmiarem wystawy. W holu i pomieszczeniu doń przyległym prezentowanych jest ponad 250 prac plastycznych i ponad 100 ceramicznych. Oprócz rysunków, obrazków i rzeźb goście wernisażu mieli okazję obejrzeć wyświetlane na monitorze zdjęcia z różnych etapów ich powstawania.

Na monitorze wyświetlane były zdjącia z zajęć

Wioletta Sarota-Stach wspomniała też o przedsięwzięciach wykraczających poza typowe zajęcia. Dla przykładu wymieńmy poszukiwania nowych inspiracji poprzez udział w wernisażach wystaw dorosłych twórców oraz w spotkaniach autorskich, a także „Oglądanie malowanie”, czyli akcje plastyczne powiązane z seansami animowanych bajek. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż podczas zajęć w MOK powstają również elementy scenografii, wykorzystywane do spektakli wystawianych na scenie sali widowiskowej. Prace dzieci pojawią się też jako część oprawy tegorocznej Nocy Teatru.

Otwarcie wystawy

Zajęcia, których efekty prezentowane są właśnie w holu MOK, prowadzą: Wioletta Sarota-Stach i Arkadiusz Królewicz.

Wystawę pt. „Pół ciebie, pół mnie...” oglądać można w holu siedziby głównej MOK przy ul. Francesco Nullo 29 jeszcze przez miesiąc. Zapraszamy.

Wystawa Pół ciebie, pół mnie...

Wystawa Pół ciebie, pół mnie...

Wystawa Pół ciebie, pół mnie...