Latem tego roku profesjonalni malarze oraz niepełnosprawni pasjonaci sztuk pięknych tworzyli razem i dzielili się artystycznymi doświadczeniami na piątym już integracyjnym plenerze im. ks. Marcina Dubiela. Wydarzenie to było częścią projektu „Plener otwartych uczuć”, zrealizowanego na terenie 3 powiatów z udziałem 55. osób niepełnosprawnych przez Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” z Kolbarku. Od 18 listopada do 9 grudnia br. obrazy powstałe podczas tego pleneru oglądać można w MOK – Centrum Kultury w Olkuszu.

Goście wernisażu

Dziś z pewnością nikogo nie trzeba przekonywać do znaczenia sztuki w terapii oraz aktywizacji osób niepełnosprawnych. Nieliczni jednak, poza uczestnikami warsztatów, plenerów i innych tego typu działań, wiedzą jak w praktyce terapia ta i aktywizacja przebiegają, jak oddziałują na podopiecznych, a także prowadzących.

Otwarcie wystawy

Piątkowy wernisaż stał się okazją do poszerzenia tej wiedzy. O swych doświadczeniach i przeżyciach wyniesionych z projektu „Plener otwartych uczuć” opowiadali: Wiesław Pietras – prezes Stowarzyszenia „KLUCZ”, zarazem pomysłodawca i koordynator projektu oraz Mariusz Połeć – artysta, animator kultury, po raz czwarty współorganizator oraz komisarz tego pleneru i poplenerowej wystawy.

Otwarcie wystawy

Dzięki wyświetlonemu w Centrum Kultury filmowi dokumentalnemu z pleneru goście wernisażu mogli poznać też wrażenia pozostałych uczestników: profesjonalnych artystów oraz niepełnosprawnych zgłębiających przy ich pomocy tajniki malarstwa. Utrwalone kamerą relacje przepełniało entuzjastyczne zaangażowanie i pozytywna energia, towarzyszące bez wyjątku wszystkim podczas wspólnego tworzenia.

Na wernisażu wyświetlony został film z pleneru

W projekcie „Plener otwartych uczuć”, obejmującym warsztaty edukacyjno-artystyczne z malarstwa, rysunku, zdobienia ceramiki, a także wypowiadania się przed kamerą, wzięło udział 55. niepełnosprawnych osób. Warsztaty te odbywały się na terenie powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego i proszowickiego. Uczestnicy pleneru korzystali z gościnności Dyrekcji Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, która zapewniła im noclegi w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym w Smoleniu.

Wernisaż wystawy 5. pleneru integracyjnego im. ks. M. Dubiela

Piąty plener im. ks. M. Dubiela był nie tylko integracyjny, ale też międzynarodowy, bowiem wraz z polskimi artystami uczestniczą w nim twórcy pochodzący ze Słowacji i Armenii. Mieszkający nierzadko w odległych miejscowościach, nie wszyscy mogli przybyć na wernisaż. Beata Soboń - dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, instytucji będącej współorganizatorem wystawy, wręczyła obecnym uczestnikom upominki - materiały promujące historyczne i kulturalne atrakcje Olkusza.

Wernisaż wystawy 5. pleneru integracyjnego im. ks. M. Dubiela

Najwyższy czas przedstawić artystów. Autorami prezentowanych na tej wystawie obrazów są:
Mariusz Połeć – komisarz pleneru,
Beata Będkowska,
Ewa Bogucka Pudlis,
Miroslav Capovčák,
Joanna Gałecka,
Barbara Hubert,
Samvel Paremuzyan,
Artur Przebindowski,
Ján Šoltés,
Sylwester Stabryła,
Renata Szyszlak,
Bogdan Warowny.

Otwarcie wystawy uświetnił koncert. Przybyli do nas z Bieszczad Angela Gaber i Piotr Oklek zaprezentowali tego wieczoru nastrojowe utwory z albumu Dobre duchy, okrzykniętego jednym z najciekawszych wydawnictw muzycznych ubiegłego roku.

Koncert

Wśród gości wernisażu obecny był Norbert Bień - wójt Gminy Klucze, na której terenie rokrocznie odbywa się plener im. ks. M. Dubiela. Projekt „Plener otwartych uczuć” Stowarzyszenia „KLUCZ” zrealizowany został przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego ze środków PFRON, a patronat nad nim objęli parlamentarzyści: Lidia Gądek, Agnieszka Ścigaj oraz Jacek Osuch.

Wernisaż wystawy 5. pleneru integracyjnego im. ks. M. Dubiela

Fragment wystawy 5. pleneru integracyjnego im. ks. M. Dubiela

Fragment wystawy 5. pleneru integracyjnego im. ks. M. Dubiela