Troska o czyste środowisko to nie tylko działania sprowadzające się do regularnego odbioru odpadów, czy karania zachowań nagannych. Szczególnie ważna jest edukacja, zwłaszcza najmłodszych, którzy dopiero kształtują swoje przyzwyczajenia oraz mają istotny wpływ na nawyki członków rodziny. Taki cel przyświecał rozstrzygniętemu w ostatnim czasie konkursowi Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz oraz Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu pt. „Podaj dalej… drugie życie odpadów”, organizowanemu w ramach kampanii Sprzątanie Świata.

Pokonkursowa wystawa

21 października 2016 r. odbyło się posiedzenie Jury w składzie: Łukasz Rychlewski – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi, Kinga Grela – Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi, Olga Śladowska – pedagog plastyk, animator kultury, juror niezależny Wioletta Sarota - Stach – artysta plastyk, instruktor Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu.

Pokonkursowa wystawa

Ocenie zostało poddanych 35 prac wykonanych podczas części praktycznej konkursu, który odbył się 19 października 2016 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu.

Jury wyłoniło zwycięzców i wyróżnionych w dwóch kategoriach wiekowych oraz dwóch odrębnych technikach plastycznych:
I kategoria – Szkoły Podstawowe – klasy IV – VI – praca indywidualna, technika: pastel;
II kategoria – Gimnazja – praca w zespole, technika: instalacja / recykling.

Pokonkursowa wystawa

Przy wyborze prac Jury brało pod uwagę:
- umiejętność przedstawienia tematu w formie plastycznej,
- sugestywność przedstawienia tematu,
- zrozumienie tematu,
- umiejętność pracy w zespole (gimnazjaliści),
- estetykę, warsztat, oryginalność.

Ogłoszenie wyników

4 listopada autorom najlepszych prac zostały wręczone nagrody.
Kategoria SZKOŁY PODSTAWOWE – klasy IV – VI
I nagroda: Róża Solecka - SP Nr 10 w Olkuszu - opieka: p. Dorota Milka;
I nagroda: Patrycja Suska – PSP w Witeradowie – opieka Anna Kościelniak;
II nagroda: Maria Bigaj - PSP Witeradowie –opieka: p. Anna Kościalniak;
II nagroda: Stanisław Kocjan – SP w Kosmolowie – opieka: p. Eulalia Zacłona-Kulawik;
III nagroda: Amelia Podolska – SP Nr 5 w Olkuszu – opieka p. Małgorzata Bień;
III nagroda: Maria Mittmann – SP w Osieku – opieka p. Eulalia Zacłona-Kulawik.

Wyróżnienia:
Amelia Kłosińska – SP Nr 4 w Olkuszu – opieka: p. Katarzyna Michalska;
Oliwia Ubysz - SP Nr 1 w Olkuszu – opieka: p. Magdalena Wróbel;
Barbara Piasny – SP Nr1 w Olkuszu – opieka: p. Magdalena Wróbel;
Michał Nowak – SP Nr 2 w Olkuszu – opieka: p. Urszula Baran, Anna Brzezińska;
Wiktoria Kwapińska – SP Nr 2 w Olkuszu – opieka: p. Urszula Baran, Anna Brzezińska;
Wiktoria Bagińska – SP w Żuradzie – opieka: p. Agnieszka Morawska;
Krzysztof Kulig – SP w Sienicznie – opieka: p. Anna Kołodziejczyk;
Wiktor Cichocki – SP w Zawadzie – opieka: p. Anna Kołodziejczyk.

W kategorii Szkoły Podstawowe, oceniono 33 prace, w tym:
14 prac nagrodzono,
8 zakwalifikowano do wystawy,
11 poza konkursem.

Kategoria GIMNAZJA
I nagroda: zespół Klaudia Żurek i Maria Opiela – GIM Nr 1 w Olkuszu – opieka p. Joanna Jurkiewicz, tytuł pracy: „Radosny robot”;
I nagroda: zespół Julia Stachowiak i Sylwia Krawiec – GIM Nr 1 w Olkuszu – opieka p. Joanna Jurkiewicz, tytuł pracy: „Wstrzymany gol”.

Laureaci konkursu

Najlepsze prace można było oglądać w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu.

Nagrodzona praca - recykling

Nagrodzona praca - recykling

Źródło: UMiG w Olkuszu