Zaledwie trzy miesiące minęły od rozpoczęcia nowego, dziesiątego już roku akademickiego w Olkuskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, a mimo to studenci-seniorzy postanowili uroczyście podsumować ten czas. Nie tylko ze względu na skłaniający do takich résumé kończący się rok kalendarzowy, ale też mnogość ważnych dla nich wydarzeń. Był to w OUTW okres szczególnie w nie obfitujący, a to dzięki wspólnemu projektowi Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu oraz Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser”, finansowanemu z dotacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ale to już było...

Zatytułowaną „Ale to już było...” uroczystość, która odbyła się w sali widowiskowej olkuskiego MDK 29 grudnia 2016 r., rozpoczął występ uczelnianego chóru. Jak na świąteczny czas przystało, wokalistki pod kierunkiem Doroty Stachowicz-Mączki uraczyły publiczność kolędami. Choć nie tak popularne jak śpiewane w domach, czy kościołach, zapewne też przez wielu dotąd nieznane, pieśni te spotkały się z wyjątkowo gorącym przyjęciem publiczności. Długie i donośne brawa rozbrzmiewały tego popołudnia wielokrotnie, i to nawet w trakcie trwania kolejnych prezentacji.

Ale to już było...

A że był to zarówno okres świeżych wspomnień Wigilii i Bożego Narodzenia, jak też przygotowań do bliskiego już Sylwestra, toteż nie mogło zabraknąć tego dnia noworocznych życzeń. W imieniu własnym oraz wszystkich pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury złożyły je studentom-seniorom dyrektor Beata Soboń oraz Zdzisława Gardeła, koordynująca zajęcia i opiekująca się Olkuskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku z ramienia MOK.

Ale to już było...

Całkiem niedawno, bo 17 grudnia br., scena sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury była areną zmagań dorocznego Turnieju Tańca OUTW. Stąd tuż po życzeniach ponownie wystąpili zdobywcy pucharów najnowszej edycji tej imprezy: Jan Burdziakowski i Juliana Cieślik,

Ale to już było...

Stanisław Serafin i Krystyna Wodecka

Ale to już było...

oraz zespół „Atram Bugi”, których instruktorem jest Marta Rychwalska.

Ale to już było...

Jednak przecież nie tylko zajęciami chóru i lekcjami tańca zajmowali się studenci OUTW w tym roku akademickim. Interesujące wykłady i wiele innych atrakcjach, jakie mieli w ciągu minionych miesięcy, przypomniała wyświetlona na kinowym ekranie multimedialna prezentacja. Oprawione w animację komputerową zdjęcia i filmy przedstawiały m.in. wycieczki krajoznawcze, plenery malarskie i fotograficzne, wystawy oraz imprezy integracyjne. „Kronikę” tę przygotował Jan Gwóźdź z udziałem żony Grażyny w roli lektora.

Ale to już było...

Pozytywne emocje towarzyszące ostatniej z tegorocznych zabaw, czyli uczelnianym Andrzejkom, raz jeszcze mogli przeżywać studenci-seniorzy dzięki kolejnej wyświetlonej tego dnia prezentacji. Tadeusz Barczyk przygotował ją w oparciu o zdjęcia własnego autorstwa oraz stosownie do nich dobraną muzykę.

Ale to już było...

Na zakończenie bardzo udanie zadebiutowała na scenie MDK grupa teatralno-kabaretowa „Figiel”. Zespół ten od niedawna działa w OUTW pod kierunkiem reżysera i aktora Macieja Nabiałka. Pomimo ledwie rozpoczętej kariery, skecze przedstawione przez „Figiel” tego popołudnia wywołały salwy śmiechu i gromkie brawa rozbawionej publiczności.

Ale to już było...

Imprezę prowadziła Halina Migas.

W tym roku akademickim, podobnie jak dwukrotnie w przeszłości, zajęcia Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbywają się dzięki dotacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pozyskanej wspólnie przez Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu oraz Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser”.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

ASOS

Stowarzyszenie Dobroczynne Res Sacra Miser i Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu