Tango, walc, rumba i fokstrot wespół z hip-hop królowały na scenie sali widowiskowej MDK w sobotę 17 grudnia 2016 r. A to za sprawą Turnieju Tańca Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w którym talenty swe prezentują nie tylko nasi studenci-seniorzy, ale też goście z innych miast i uczelni. Dodatkowymi atrakcjami tegorocznej edycji tej imprezy były występy młodzieżowej formacji hip-hop oraz przeprowadzona przez jednego z jurorów lekcja walca wiedeńskiego dla publiczności.

Jury

Turniejowe zmagania rozpoczęły się w samo południe, a występujące tego dnia pary i zespoły oceniali: Grzegorz Gargula – instruktor tańca, sędzia tańca towarzyskiego oraz Honorowy Prezes Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej w Krakowie; Beata Nowak – choreograf i instruktor tańca Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu; Rafał Lebiest – choreograf, dyrektor Szkoły Tańca „Wena”.

Leszek Kusiak i Barbara Siepak

Pierwszymi, którzy zaprezentowali się podczas Turnieju Tańca OUTW 2016 byli goście z Nowego Targu – Leszek Kusiak i Barbara Siepak. W ich wykonaniu publiczność obejrzała najpierw tango, a podczas kolejnych występów w dalszych częściach konkursu również fokstrota, walc angielski i na koniec zatańczoną przy świetle świec rumbę.

Formacja Szkoły fitness

Po ich tangu sceną zawładnęły dziewczęta ze Szkoły Fitness Beaty Urban, rozwijające swe talenty taneczne pod kierunkiem instruktora Mateusza Wróbla. Dynamiczna wiązanka układów hip-hop była pierwszą niespodzianką tej imprezy, oklaskiwaną przez publiczność równie gorąco co konkursowe występy.

Jan Burdziakowski i Juliana Cieślik

Nastrojowym tangiem rozpoczęli turniejowe pokazy reprezentanci gospodarzy – Jan Burdziakowski i Juliana Cieślik, po których zmysłową rumbę wykonała druga para z OUWT - Stanisław Serafin i Krystyna Wodecka. Ich instruktorem jest Marta Rychwalska.

Stanisław Serafin i Krystyna Wodecka

„Zaproszenie do tańca” to tytuł dynamicznego układu, z jakim przyjechała na olkuski turniej grupa „Pretty Woman” UTW Oświęcim, od pięciu lat działająca przy Oświęcimskim Centrum Kultury. Opiekunką zespołu jest Małgorzata Szczerska.

Zespół Pretty Woman

Podobnie jak poprzednia, również pełną radości i zachęcającą do zabawy była wiązanka taneczna w wykonaniu grupy „Atram Bugi”, trenującej w ramach Olkuskiego UTW, a kierowanej przez Martę Rychwalską.

Zespół Atram Bugi

Drugą tego dnia niespodziankę przygotował jeden z jurorów turnieju - Rafał Lebiest. Z właściwym sobie poczuciem humoru zaproponował, by widzowie dobrali się w pary i dołączyli do niego na scenie. Dla zachęty na wezwanie to odpowiedzieli uczestnicy konkursu oraz przewodniczący jury Grzegorz Gargula.

Turniej Tańca OUTW 2016

Wkrótce znaleźli się kolejni chętni, a kiedy scena zapełniła się Rafał Lebiest przystąpił do lekcji wiedeńskiego walca. Przyjęta przez niego konwencja nauki przez zabawę przyniosła znakomite rezultaty, przede wszystkim zaś dała rozrywkę zarówno zawodnikom, jak i turniejowej publiczności.

Nauka walca

Po tym przerywniku nastąpiło ogłoszenie werdyktu jury. Nagrody wszystkim parom i zespołom, bo każdy z występujących zasłużył na uhonorowanie, wręczyła Zdzisława Gardeła – koordynatorka i opiekunka OUTW. W tym uroczystym momencie towarzyszyli jej jurorzy.

Uczestnicy, jurorzy i organizatorzy Turnieju Tańca OUTW 2016

Turniej Tańca OUTW 2016 prowadziła Halina Migas.

W tym roku akademickim, podobnie jak dwukrotnie w przeszłości, zajęcia Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz wydarzenia weń organizowane odbywają się dzięki dotacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pozyskanej wspólnie przez Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu oraz Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser”.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

ASOS

Stowarzyszenie Dobroczynne Res Sacra Miser i Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu