Taki tytuł nosi wystawa, którą od czwartku, 14 grudnia 2016 roku, oglądać można w olkuskim Miejskim Domu Kultury. Składają się na nią obrazy członkiń grupy malarstwa Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, powstałe podczas plenerów na zamku Tenczyn oraz w Ojcowie. Artystyczne wyprawy i cykliczne zajęcia w uczelnianej pracowni były możliwe dzięki wspólnemu projektowi Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu oraz Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser”, finansowanemu z dotacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Otwarcie wystawy Barwy jesieni

- Takie wspólne wyjścia z pracowni w plener niezwykle uwrażliwiają na otaczającą naturę, którą chłoniemy wszystkimi zmysłami. To jak zjednoczenie świata zewnętrznego z wewnętrznym. Kontemplacja natury, wyciszenie, medytacja to jeden aspekt, a integracja to druga strona wyjazdu. Z pewnością wszystko to odnajdą Państwo na tej wystawie – tak podsumowała plenery Klaudia Zub-Piechowicz, prowadząca zajęcia w grupie malarstwa OUTW artystka i instruktor plastyki MOK.

Otwarcie wystawy Barwy jesieni

Podczas wernisażu podkreśliła też widoczne na obrazach postępy studentek, rosnący z roku na rok poziom prac prezentowanych na cyklicznych wystawach. Otwarcie „Barw jesieni” stało się również okazją do wyrażenia podziękowań, które wraz z brawami i kwiatami odebrały tego wieczoru: Maria Jędrysik - prezes Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” oraz Zdzisława Gardeła – koordynatorka i opiekunka Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z ramienia Miejskiego Ośrodka Kultury. Licznymi dowodami uznania i wdzięczności obdarzona została rzecz jasna Klaudia Zub-Piechowicz. Wśród gości wernisażu obecny był też kierujący w przeszłości artystycznym rozwojem studentek-seniorek plastyk i pedagog Leszek Nadobny.

Otwarcie wystawy Barwy jesieni

Zgromadzone w sali wystawowej na I piętrze MDK obrazy ukazują urokliwe zakątki Małopolski Zachodniej, będące celami tegorocznych plenerowych wypraw: zamek Tenczyn w Rudnie oraz Ojców, a także ich malownicze otoczenie. Prace te przedstawiają oczywiście różne spojrzenia, oddają odmienne wrażliwości, jednak bez wątpienia wszystkie zasługują na uwagę. Na potwierdzenie tej tezy warto przytoczyć fakt, iż już w trakcie ich powstawania, podczas pleneru, pojawiały się oferty kupna obrazów ze strony turystów mijających malujące olkuszanki.

Otwarcie wystawy Barwy jesieni

Skoro wspomniane zostały autorki obrazów wystawionych pod wspólnym tytułem „Barwy jesieni”, to czas najwyższy je przedstawić, a są nimi:
Maria Bień,
Misia Bik,
Maria Blicharczyk,
Barbara Chojowska,
Krystyna Grabowska,
Grażyna Karcz,
Marianna Lewowska,
Danuta Molenda,
Wiesława Niemiec,
Teresa Piaskowska,
Małgorzata Pieczyrak,
Urszula Stodulska,
Zofia Własnowolska.

Wszystkim wyżej wymienionym Paniom oraz ich Opiekunce gratulujemy wystawy. Czytelników zaś zachęcamy do obejrzenia „Barw jesieni”.

Otwarcie wystawy Barwy jesieni

W tym roku akademickim, podobnie jak dwukrotnie w przeszłości, zajęcia Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbywają się dzięki dotacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pozyskanej wspólnie przez Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu oraz Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser”.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

ASOS

Stowarzyszenie Dobroczynne Res Sacra Miser i Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu