Dzięki wspólnemu projektowi Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu i Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” oraz pozyskanej przez nie dotacji, studenci Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku po raz drugi mieli okazję wspólnie rozwijać swą fotograficzną pasję, uczyć się i doświadczać radości tworzenia. Uczestniczyli w wykładach i ćwiczeniach, a także dwóch plenerach. Efekty tych działań oglądać można na wystawie pt. „Zachwyty”, otwartej 1 grudnia 2016 r. w olkuskim Miejskim Domu Kultury.

Otwarcie wystawy fotografii studentów OUTW

Prezentacja ta dowodzi, że dla wywołania zachwytu, emocji, czy refleksji nie trzeba dyplomu artystycznej akademii. Także kilkumiesięczne zajęcia mogą uzbroić uczestników jedynie w elementarne umiejętności warsztatowe. Natomiast szczery zachwyt oraz uchwycenie jego źródła w kadrze jest najprostszą, a przede wszystkim najskuteczniejszą receptą na to, by zachwyt ów udzielił się innym. Rzecz jasna właściwa kompozycja, świadome operowanie światłem, czy głębią ostrości mogą wrażenia te spotęgować. Jednak najdoskonalsza technicznie fotografia pozbawiona „duszy” będzie tylko poprawnym zdjęciem jakich wiele.

Otwarcie wystawy fotografii studentów OUTW

Nie przypadkowo mówiono o tym podczas otwarcia wystawy pt. „Zachwyty”, którego dokonała Beata Soboń, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu. Zarówno w trakcie części oficjalnej wernisażu, jak i rozmów towarzyszących zwiedzaniu, autorzy prezentowanych w MDK zdjęć wielokrotnie mieli sposobność usłyszeć słowa uznania.

Otwarcie wystawy fotografii studentów OUTW

Ba, wręcz zaskoczeń poziomem prac wykonanych przez pasjonatów, z których część całkiem niedawno rozpoczęła swą przygodę z fotografią. Cóż może bardziej ucieszyć, niż radość wspólnego tworzenia połączona z taką satysfakcją?

Otwarcie wystawy fotografii studentów OUTW

Nie zabrakło też podziękowań i kwiatów, które w pierwszym rzędzie złożone zostały na ręce dyrektor Beaty Soboń oraz Zdzisławy Gardeły, która koordynuje funkcjonowanie Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i na co dzień opiekuje się studentami. Wyrazy wdzięczności skierowane zostały również do zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser”, bowiem to dzięki wspólnemu projektowi tej organizacji oraz olkuskiego MOK warsztaty multimedialne mogły dojść do skutku. Doceniono też znakomitą aranżację wystawy, przemyślaną i zrealizowaną przez Wiolettę Sarotę-Stach, artystkę i instruktorkę Pracowni Plastycznej MOK.

Otwarcie wystawy fotografii studentów OUTW

Zaraz, zaraz, a gdzie najważniejsze tego wieczoru osoby, studenci OUTW - autorzy fotografii prezentowanych pod wspólnym tytułem „Zachwyty”? Gromkie brawa, róże i okolicznościowe wydawnictwa tego wieczoru przeznaczone były dla:
Tadeusza Barczyka,
Krystyny Cembrzyńskiej,
Andrzeja Datona,
Jana Gwoździa,
Grażyny Karcz,
Jadwigi Karoń,
Felicji Kasprzyk,
Jerzego Klicha,
Wiesławy Kluczewskiej,
Cecylii Kocjan,
Anny Kostulskiej,
Aleksandry Kotuły,
Bożeny Kralki,
Ewy Matyszkowicz
Anny Pieczyrak,
Anny Sułek,
Małgorzaty Winiarczyk,
Tomasza Witczaka,
Ireny Włodarczyk,
Małgorzaty Wójcickiej.

Gratulacje!

Otwarcie wystawy fotografii studentów OUTW

W tym roku akademickim, podobnie jak dwukrotnie w przeszłości, zajęcia Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbywają się dzięki dotacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pozyskanej wspólnie przez Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu oraz Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser”.

Otwarcie wystawy fotografii studentów OUTW

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

ASOS

Stowarzyszenie Dobroczynne Res Sacra Miser i Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu