Studenci Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na początku jesieni 2016 r. uczestniczyli w czterech zajęciach plenerowych. Grupa malarek uwieczniała na płótnach urokliwe krajobrazy w Rudnie i Ojcowie, zaś pasjonaci fotografii kierowali obiektywy swych aparatów na zabytki olkuskiej starówki, Czernej i Wygiełzowa. Obrazy i zdjęcia powstałe podczas wypraw prezentowane będą na wystawach w MDK. Działania te realizowane są dzięki dotacji pozyskanej wspólnie przez Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” i Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywizacji Osób Starszych.

Plener fotograficzny

Pierwszy plener fotograficzny, zorganizowany w ramach warsztatów multimedialnych, odbył się podczas Europejskich Dni Dziedzictwa 2016. Dało to okazję zwiedzenia z przewodnikiem, no i oczywiście fotografowania najciekawszych zabytków Olkusza. Po wizytach w Bazylice św. Andrzeja Apostoła i podziemiach średniowiecznego ratusza, uczestnicy zajęli się uwiecznianiem dawnej zabudowy w Rynku. Na zakończenie, podczas wspólnego obiadu, omówili plan drugiego pleneru. Termin: 15 października. Pogoda: zamówiona.

Plener fotograficzny

Cele były trzy: zespół klasztorny w Czernej, Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie oraz pobliski Zamek Lipowiec. Oprócz uwieczniania wymienionych wyżej obiektów, każdy z tych przystanków wyjazdowego pleneru dał też fotografom z OUTW okazję do wykonania zdjęć wielobarwnych o tej porze roku krajobrazów. Które z tych tematów zdominują poplenerową wystawę? Czy autorzy wybiorą ujęcia budynków, detali architektonicznych, czy też przyrody? O tym przekonamy się na poplenerowej wystawie w grudniu tego roku.

Plener fotograficzny

19 września, pomimo niesprzyjającej aury odbył się pierwszy etap pleneru grupy malarstwa Studentek Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Cel wyjazdu: Zamek Tenczyn w Rudnie i okolice. We wczesnych godzinach porannych miejsca te, skąpane jeszcze we mgle, niełatwo było utrwalić na malarskim płótnie. Jednak studentki nie z takimi wyzwaniami przyrody świetnie sobie radziły. Pracowita i utalentowana grupa, nie zrażona chłodem oraz panującą wilgocią, dzielnie szkicowała i starała się uchwycić panujący tam klimat.

Plener malarski

Drugi etap pleneru malarskiego odbył się 3 października w Ojcowie. Tam malarki zastały oczekiwaną z niecierpliwością słoneczną, złotą polską jesień. Skupione przy swoich sztalugach wzbudzały zainteresowanie turystów, których wielu wędrowało tego dnia po ojcowskich szlakach. Pojawiły się nawet oferty kupna dzieł. Jednak wszystkie prace powstałe podczas dwóch edycji pleneru, znajdą się na wystawie malarstwa w Galerii MOK. Będzie to już dziewiąta taka prezentacja, bowiem od dziewięciu lat w OUTW działa grupa malarska, której dokonania rokrocznie zdobią sale wystawowe na I pietrze MDK.

Plener malarski

- Wspólne wyjścia z pracowni w plener niezwykle uwrażliwiają na otaczającą naturę, którą chłoniemy wszystkimi zmysłami. To jak zjednoczenie świata zewnętrznego z wewnętrznym, kontemplacja natury, wyciszenie, medytacja. A jest przecież jeszcze Integracja, wspaniała atmosfera towarzysząca plenerowi – nie mniej istotne aspekty takiego wyjazdu. Z pewnością wszystko to będzie można odnaleźć na wystawie. Ze swej strony chciałam podziękować za możliwość uczestniczenia w tym przedsięwzięciu, a moim studentkom za twórczo i wspaniale spędzony czas w miłej i ciepłej atmosferze - powiedziała nam instruktor Klaudia Zub-Piechowicz, opiekująca się grupą malarstwa OUTW.

Plener malarski

Uczestnicy plenerów składają też szczególne podziękowania dla Zdzisławy Gardeły – koordynatorki i opiekunki OUTW oraz autorki projektu, która osobiście służyła swym wsparciem podczas opisanych powyżej plenerowych zajęć.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

ASOS

Stowarzyszenie Dobroczynne Res Sacra Miser i Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu