Stowarzyszenie „Res Sacra Miser” i olkuski MOK po raz trzeci podjęły wspólnie realizację projektu "Edukacja i aktywność olkuskich seniorów”. Dzięki środkom z Rządowego Programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych, dla słuchaczy Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przygotowany został program licznych, atrakcyjnych zajęć. Na prośbę studentów kontynuowane będę m. in. multimedialne warsztaty. W ich ramach, podczas Europejskich Dni Dziedzictwa w Olkuszu, odbył się pierwszy fotograficzny plener.

Plener fotograficzny OUTW

Zwiedzanie z przewodnikiem zabytkowej Bazyliki św. Andrzeja oraz podziemi średniowiecznego ratusza stało się tak dla organizatorów zajęć, jak też dla dla studentów-seniorów znakomitą okazją dla przeprowadzenia pleneru. Do turystów korzystających z atrakcji Europejskich Dni Dziedzictwa w Olkuszu uczestnicy warsztatów dołączyli już o godz. 9.00. Wraz z pierwszą grupą zwiedzających, prowadzeni przez Jadwigę Grabowską z Olkuskiej Grupy Turystycznej Amonit, poznawali tajemnice i fotografowali wnętrza świątyni.

Plener fotograficzny OUTW

Okazało się, że nawet dla olkuszan z dziada pradziada Bazylika św. Andrzeja jest miejscem pełnym wciąż odkrywanych ciekawostek. Bez wątpienia też niezwykle interesującym dla każdego, kto przybył do niej z zamiarem podziwiania oraz utrwalenia za pomocą fotograficznych aparatów detali architektonicznych i ornamentów, rzeźb i fresków skąpanych w strugach światła płynących ze strzelistych okien.

Plener fotograficzny OUTW

Kolejnym punktem programu pleneru były odwiedziny w podziemiach średniowiecznego ratusza, po których słuchaczy OUTW oprowadzał Jacek Sypień, historyk, regionalista i autor licznych publikacji dotyczących dziejów Olkusza. Skryte pod powierzchnią centralnego placu miasta zabytkowe wnętrza udostępniane są zwiedzającym jedynie okazjonalnie, stąd zwiedzenie ich było dla uczestników warsztatów, jak też dla turystów przybyłych na Europejskie Dni Dziedzictwa w Olkuszu, wyjątkową atrakcją.

Zespołowe działanie ma jednak, przynajmniej w przypadku fotograficznych plenerów, swoje minusy. Kolejne odwiedzane miejsca wszyscy chcą w jednym momencie wykorzystać do jak najlepszych ujęć, co rodzi oczywiste trudności. Dlatego po wyjściu z podziemi ratusza studenci-seniorzy mieli sposobność indywidualnie lub w mniejszych grupach uwieczniać pozostałe obiekty olkuskiej starówki, zaś miłośnicy fotografii reportażowej śledzić wydarzenia festynu promującego zabytki naszego miasta.

Pracowite przedpołudnie zakończył wspólny posiłek, podczas którego omówili następne działania w ramach multimedialnych warsztatów, m.in. wybrali cel kolejnego pleneru. W październiku uwieczniać będą barwy jesieni, stare budowle i malownicze pejzaże Wygiełzowa oraz Czernej. Zaplanowana została również wystawa, na której zaprezentowane zostaną najlepsze zdjęcia uczestników obu plenerów.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

ASOS

RSM i MOK Olkusz