Różnorodne dodatkowe i oczekiwane przez studentów zajęcia, wyjazdy studyjne, imprezy integracyjne i turystyczny rajd – tak wzbogaci się program nadchodzącego roku akademickiego w Olkuskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Znaczące uatrakcyjnienie oferty  uczelni stało się możliwe za sprawą partnerstwa Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” i Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu, które po raz trzeci zaowocowało pozyskaniem na ten cel dotacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.

Olkuski Uniwersytet Trzeciego Wieku

- To dla nas ogromna radość i satysfakcja, że przy ograniczeniach budżetowych Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu możemy zapewnić naszym studentom-seniorom zajęcia, o które wielokrotnie zwracali się w tym i poprzednim roku akademickim. Tym bardziej, że Olkuski Uniwersytet Trzeciego Wieku cieszy się z roku na rok rosnącą liczbą słuchaczy, a ich zaangażowanie jest naprawdę imponujące. Warto energię tę dobrze wykorzystać dla dobra seniorów i poszerzyć im pole do aktywności – tak skomentowała przyznanie dotacji z Programu ASOS koordynator projektu Zdzisława Gardeła, która też na co dzień opiekuje się Olkuskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

Olkuski Uniwersytet Trzeciego Wieku

O co konkretnie rozszerzy się oferta OUTW dzięki środkom przyznanym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej? Podsumowując rok akademicki 2015/2016 w przedostatni czwartek czerwca Zdzisława Gardeła podkreśliła najpierw, że od chwili powołania, co miało miejsce 9 lat temu, olkuska uczelnia przyciąga wciąż rosnącą liczbę studentów-seniorów. W zakończonym właśnie roku było ich 305. Uczestniczyli w 32 wykładach, zajęciach komputerowych, lektoratach języka angielskiego i niemieckiego, gimnastyce ogólnorozwojowej, tai-chi, jodze z pilates, zajęciach na basenie, tanecznych, malarskich, fotograficznych oraz uczelnianego chóru. Program ten uzupełniały wyjazdy na termalne kąpiele siarkowe, a także bale i spotkania integracyjne.

Olkuski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uczestnicy kończącej rok akademicki uroczystości dowiedzieli się, iż dotacja MRPiPS pozwoli nie tylko kontynuować i rozszerzyć dostępność wymienionych wyżej działań, ale też podjąć nowe. W pierwszym segmencie będzie to 11 wykładów oraz rozbudowa oferty fakultetów. Podkreślenia wymaga stworzenie dodatkowych grup dla zainteresowanych nauką języków obcych. Zajęcia te mają odbywać się w salach przystosowanych do lektoratów oraz do potrzeb starszych osób. Dużym zainteresowaniem podczas poprzednich edycji projektu opartego na dotacji cieszyły się warsztaty multimedialne, łączące elementy fotografii, filmu oraz prezentacji. Oczekiwana przez studentów kontynuacja dojdzie do skutku w nadchodzącym semestrze.

Olkuski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Ale to zaledwie fragment rozbudowanej dzięki dotacji oferty OUTW, na którą złożą się ponadto: warsztaty malarskie, rzeźbiarskie, ceramiczne i teatralne, chór, sekcja szachowa, nauka tańca nowoczesnego i towarzyskiego, yoga i pilates, gimnastyka ogólnorozwojowa i w wodzie, tai-chi oraz kinezjologia. Oprócz tego dla olkuskich studentów-seniorów zorganizowane zostaną dwa wyjazdy integracyjno-szkoleniowe do Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Warszawie i Łodzi, rajd turystyczny, spotkanie integracyjne – Święto Ziemniaka, Bal Andrzejkowy oraz warsztaty integracyjno-szkoleniowe dla społecznych liderów-seniorów.

Olkuski Uniwersytet Trzeciego Wieku

- Polskie społeczeństwo starzeje się, co obserwujemy również na naszym terenie. W Gminie Olkusz na przestrzeni lat 2009-2015 liczba kobiet w wieku 60+ i mężczyzn w wieku 65+ wzrosła o 23%. Ich aktywizacja społeczna, nie pozostawianie samym sobie, staje się coraz poważniejszym wyzwaniem nie tylko dla samorządów i instytucji samorządowych, takich jak ośrodek kultury, ale też organizacji pozarządowych. Dlatego Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” z radością już po raz trzeci włącza się w działania zapewniające naszym seniorom rozwój intelektualny i kulturalny, pozwalające na ich samorealizację oraz dające im okazję do integrowania się. Ogromną satysfakcję daje nam fakt, że projekt ten przyciąga do OUTW coraz więcej coraz aktywniejszych uczestników. Obecna edycja daje nam możliwość osiągnięcia na tym polu jeszcze znaczniejszych efektów. Dołożymy wszelkich starań, by szansę tę wykorzystać jak najlepiej – powiedziała Maria Jędrysik, prezes olkuskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser”.

Organizatorzy zakładają, że z oferty tej skorzystać może 320. seniorów, w tej liczbie 30 osób niepełnosprawnych.

Zapisy do Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przyjmuje Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu, ul. F. Nullo 29. Informacje uzyskać można pod numerem tel.: (32) 643 11 20.

Nie siedź w domu, ucz się, rozwijaj swe zainteresowania i baw się razem z nami! Serdecznie zapraszamy!!!

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

ASOS

Loga RSM i MOK