Godziny rozpoczęcia przesłuchań konkursowych:
9.00 - Szkoły podstawowe
10.30 - Szkoły ponadpodstawowe i dorośli