14 października 2021r. w Olkuskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku odbył sie wykład Andrzeja Pasławskiego "Bośnia i Hercegowina - kraj spalonego sąsiada.

Godziny rozpoczęcia przesłuchań konkursowych:
9.00 - Szkoły podstawowe
10.30 - Szkoły ponadpodstawowe i dorośli

baner mok ceramika edycja2

Zapraszamy na drugą edycję Warsztatów Ceramicznych dla dorosłych!

Warsztaty przeznaczone są dla osób początkujących. Poznacie  najprostsze metody pracy, pozwalające wykonać naczynie już na pierwszych zajęciach. Nie trzeba mieć żadnego doświadczenia czy szczególnych zdolności!

Warsztaty obejmują dwa spotkania. Każde z nich potrwa ok. 1,5 godziny zegarowej.

Na pierwszym spotkaniu każdy będzie miał możliwość wykonania własnej pracy według wskazówek i pod czujnym okiem instruktora.   Może to być talerz, miska, półmisek - a jeśli ktoś pracuje szybko – to wszystko na raz

Po tym etapie wasze naczynia muszą przejść proces schnięcia, szlifowania i pierwszego wypału – tym zajmuje się instruktor.

Na drugim spotkaniu wasze cuda ponownie trafiają do Waszych rąk po to żebyście mogli nadać im kolor za pomocą szkliw lub tlenków. Po kolejnym wypale – są Wasze!

Udział w warsztatach jest bezpłatny, natomiast materiały do pracy - do nabycia na miejscu ( glina, szkliwa ).

Zapisy pod numerem 793 721 784. Ilość miejsc ograniczona! 

I spotkanie - 13.08.2020 godz.17.00 

II spotkanie - 27.08.2020 godz.17.00

Miejsce  - MOK Olkusz, ul. F. Nullo 29

Uwaga - wchodzimy wejściem od strony parkingu!

Organizacja zajęć w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu

oraz w Centrum Kultury przy ul. Szpitalnej 32 w Olkuszu,

w okresie stanu epidemii COVID-19

I. Zasady organizacji zajęć

1. Osoby wskazane przez Dyrektora pełnią dyżury przy wejściu do budynku, pilnują aby instruktorzy odbierali/oddawali uczestnika zajęć od rodzica w drzwiach wejściowych.

2. W widocznym miejscu przed wejściem do budynku (sali, pracowni ) umieszczona jest informacja o maksymalnej liczbie odbiorców, mogących jednocześnie przebywać na terenie Domu Kultury i Centrum Kultury.

3. Przydział sali jest zależny od poszczególnych zajęć.

Liczba uczestników zajęć w poszczególnych salach jest ograniczona zgodnie z wytycznymi dotyczącymi funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19   w Polsce, opracowanymi przez Narodowe Centrum Kultury po uzgodnieniu i akceptacji Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

5.  Udział w zajęciach jest możliwy wyłącznie na podstawie podpisanego oświadczenia złożonego każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć wyznaczonemu pracownikowi .

Oświadczenie jest dostępne do pobrania na stronie Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu http://www.mok.olkusz.pl.

6. Minimalna przestrzeń do zajęć artystycznych  nie może być mniejsza niż 10 m2 na 1 osobę.

7. Uczestnik zajęć nie może przynosić z sobą do placówki i zabierać z placówki żadnych przedmiotów lub zabawek (za wyjątkiem materiałów plastycznych, niezbędnych do zajęć). Uczestnicy zajęć nie powinni wymieniać się przyborami między sobą.

8. Uczestnicy zajęć nie powinni zabierać ze sobą niepotrzebnych przedmiotów.

9.Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

II. Warunki sanitarno-epidemiologiczne .

  1. Każdy zobowiązany jest, adekwatnie do obowiązujących przepisów, nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz zakładać rękawiczki.
  2. Przed wejściem na zajęcia należy zdezynfekować dłonie udostępnionym środkiem dezynfekcyjnym.
  3. Adekwatnie do obowiązujących przepisów na terenie DK i CK może przebywać jednocześnie maksymalnie 10 osób, a w toalecie 1 osoba.
  4. Ze względów sanitarnych rekomendowane jest zachowanie 2 metrowej odległości od rozmówców.
  5. Uczestnicy zajęć zobowiązani są poruszać się oznakowaną ścieżką, która zapewnia bezpieczeństwo sanitarne.

Pobierz i wypełnij oświadczenie