11 kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu odbyło się spotkanie autorskie z Kazimierą Janczy połączone z promocją nowego tomu jej wierszy „Wiatr od Łososiny”.

IMGP6299

Zebranych powitał Kierownik Działu Artystycznego Michał Mączka, spotkanie prowadził opiekun Klubu Literackiego MOK dr hab. Prof. UP Marek Pieniążek, który również zredagował i opatrzył wstępem „Wiatr od Łososiny”.

IMGP6314

Gwoli ścisłości w tytule książki chodzi o Łosinę Dolną, bo w tej gminie, w Rąbkowej, urodziła się Kazimiera Janczy. Z zawodu jest tkaczem kilimów. Z potrzeby serca – poetką. Los sprowadził ją do Klucz, jednak po wielu latach wybudowała dom w Rąbkowej, ale wiąż bywa w Kluczach. Często wyjeżdża za granicę odwiedzając rodzinę w Hiszpanii, Francji i Anglii. Jak zażartowała, chętnie fruwałaby po świecie przez cały czas.

IMGP6296

Kazimiera Janczy pisze poezje i opowiadania. Jej wiersze były publikowane w prasie i wydawnictwach zbiorowych, jest laureatką konkursów literackich. Poprzednio wydała dwa tomiki wierszy: „Odkryta na jurajskiej skale” (Klucze 2013), „Nim zatrzyma mnie czas” (Klucze 2016).

IMGP6301

Oprócz Klubu Literackiego MOK jest związana z Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna. To właśnie Centrum przyczyniło się do wydania najnowszego tomu wierszy, a także zgłosiło kandydaturę autorki do konkursu o Nagrodę im. ks. prof. Bolesława Kumora.

IMGP6317

Kazimiera Janczy jest kobietą silną tą mądrą siłą, która nie niszczy, lecz buduje, pozwalając przeżyć trudności tak, aby stały się fundamentem rozwoju. Jej twórczość jest jak wiatr halny przechodzący przez duszę. Łamie suche gałęzie, rozwiewa śmieci, przetacza się z dużą energią i zostawia to, co silne, zdrowe, trwałe i czyste.

IMGP6310

Poetka, jak każdy twórca, bazuje na swoich wspomnieniach, emocjach i przeżyciach. Ale oprócz dużej wrażliwości cechuje ją niezwykła wnikliwość w obserwacji życia, ludzi i zjawisk. Empatia i umiejętność postrzegania sedna rzeczy. Stosuje bardzo bogate słownictwo i jest mistrzynią metafor.

IMGP6290

Na dzisiejsze spotkanie oprócz tutejszych przyjaciół przybyły jej koleżanki ze szkoły tkactwa w Czarnym Dunajcu oraz przedstawicielki Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna. Wieczór uświetniły wiersze Kazimiery Janczy w wykonaniu młodej poetki Zuzi Jurkiewicz przy akompaniamencie Zbigniewa Specjała.