OUTWZachwyty

Dzięki wspólnemu projektowi Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu i Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” oraz pozyskanej przez nie dotacji, studenci Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku po raz drugi mieli okazję wspólnie rozwijać swą fotograficzną pasję, uczyć się i doświadczać radości tworzenia. Uczestniczyli w wykładach i ćwiczeniach, a także dwóch plenerach. Efekty tych działań oglądać można na wystawie pt. „Zachwyty”, otwartej 1 grudnia 2016 r. w olkuskim Miejskim Domu Kultury. Czytaj więcej...