OUTWRes Sacra Miser i MOK – razem dla olkuskich seniorów

Różnorodne dodatkowe i oczekiwane przez studentów zajęcia, wyjazdy studyjne, imprezy integracyjne i turystyczny rajd – tak wzbogaci się program nadchodzącego roku akademickiego w Olkuskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Znaczące uatrakcyjnienie oferty uczelni stało się możliwe za sprawą partnerstwa Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” i Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu, które po raz trzeci zaowocowało pozyskaniem na ten cel dotacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Czytaj więcej...