Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu ogłasza nabór na stanowisko:

Kierownika Działu Organizacji i Obsługi Imprez

I Wymagania:

 1. Wykształcenie: wyższe

 2. Minimum  3-letni staż pracy.

 3. Znajomość języków obcych  w stopniu komunikatywnym.

 II Wymagania dodatkowe:

 1. Predyspozycje osobowości: odpowiedzialność, samodyscyplina, kultura osobista, komunikatywność, rzetelność w wykonywaniu pracy, życzliwość w kontaktach interpersonalnych, odporność na stres, zdolność podejmowania decyzji, umiejętność organizacji i planowania pracy.

III Zakres wykonywanych zadań:

 1. Prowadzenie impresariatu oraz kina ”Zbyszek”.

 2. Organizacja widowni.

 3. Przygotowanie i realizacja imprez własnych i zleconych.

 4. Współpraca z mediami.

 5. Pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych na realizację zadań statutowych MOK.

 6. Planowanie i realizowanie działań marketingowych tworzących atrakcyjny wizerunek MOK oraz oferowanych przez niego usług.

IV Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny własnoręcznie podpisany.

 2. Życiorys – curriculum vitae własnoręcznie podpisany.

 3. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (dyplomy lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów).

 5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (np. świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu lub inne dokumenty wskazujące na charakter i czas prowadzonej działalności gospodarczej).

 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności  tj. certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

 7. Oświadczenie o niekaralności własnoręcznie podpisane.

IV Wybór nastąpi:

Oferty należy składać w dziale kadr do  16-09-2019r. Do potencjalnych kandydatów zostanie skierowane zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną.

pobrane

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OLKUSZU

zaprasza do składania ofert na wynajem powierzchni pod stoiska handlowe wokół zamku w Rabsztynie

podczas: Festynu Sarmackiego w ramach II edycji Juromanii w dniu 22 września 2019 r.

- cena 50 zł brutto za 1 dzień (moduł 6m2).

Przyjmowanie ofert 13 września 2019 (włącznie). Ilość miejsc ograniczona.

Rezerwacje prosimy kierować na adres e-mail: muzea@mok.olkusz.pl

 

UWAGA!

Na w/w stoiskach obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu w tym piwa.

Wynajmujący nie zapewnia dostępu do energii elektrycznej

Każdy wynajmujący stoisko handlowe zobowiązany jest do spełnienia wszelkich warunków i we własnym zakresie, na własny koszt załatwić wszelkie konieczne zezwolenia, koncesje i uzgodnienia w tym Sanepid (dotyczy stoisk gastronomicznych).

Każdy wynajmujący zobowiązany jest do podpisania umowy najmu powierzchni pod stoiska handlowe z MOK Olkusz przed imprezą.

Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu

ogłasza nabór na stanowisko

sprzątaczki w wymiarze ½ etatu

I Wymagania:

 1. Stan zdrowia - pozwalający na zatrudnienie na wymaganym stanowisku.

II Wymagania dodatkowe:

 1. Predyspozycje osobowości: dyspozycyjność (również w sobotę, niedzielę i święta), odpowiedzialność, samodyscyplina, kultura osobista, komunikatywność.

III Zakres wykonywanych zadań:

Obsługa i utrzymanie czystości w obiektach MOK: DK i WDK Niesułowice.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Curriculum Vitae.
 3. Świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy nauki i zatrudnienia.

IV Wybór nastąpi:

Oferty należy składać w dziale kadr do 5 kwietnia 2019 r. Do potencjalnych kandydatów zostanie skierowane zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną.

Szczegółowe warunki zapytania ofertowego
na najem terenu przeznaczonego na Wesołe Miasteczko
towarzyszące imprezie „Święto Srebra - Dni Olkusza 2019”

ZAPYTANIE OFERTOWE

UMOWA

Wypożyczalnia strojów czynna od 5.11.2018 r. do 6.03.2019 r.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - 14:00 - 16:00

Czwartek - 13:00 - 15:00

Piątek - 13:00 - 15:00

Dnia 28 marca 2018 r. odbyło się posiedzenie Jury w składzie:

 • Przewodniczący komisji: Kinga Grela – Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi UMiG w Olkuszu
 • Członek komisji: Sylwia Grossman – pedagog plastyk
 • Członek komisji: Wioletta Sarota-Stach – pedagog plastyk, instruktor Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu

Jury dokonało oceny łącznie 76 prac plastycznych wykonanych w technice pastel, podczas części praktycznej konkursu, który odbył się w dwóch turach dnia 19 marca 2018 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu. Do konkursu organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu przy wsparciu Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, zgłosiło się 17 placówek z terenu Miasta i Gminy Olkusz. Jury oceniło prace zgłoszonych w trzech z czterech możliwych kategorii. Wyłoniło zwycięzców i wyróżnionych opracowujących dwa tematy, w trzech kategoriach wiekowych:

 • Szkoły Podstawowe – klasy I-III – temat pracy: „Magia czystego powietrza-fruwając z owadami”
 • Szkoły Podstawowe – klasy IV-VI – temat pracy: „Magia czystego powietrza-fruwając z owadami”
 • Klasy VII i oddziały gimnazjalne – temat pracy: „Magia czystego powietrza -kwiat”

IMG 4718

Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu informuje, że w związku z rozpoczętymi pracami budowlanymi ZAMEK RABSZTYN w październiku będzie NIECZYNNY.

Jednocześnie serdecznie zapraszamy w październikowe weekendy w godz. 10.00 - 17.00 do zwiedzenia Chaty Kocjana za symboliczną złotówkę.