Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu

ogłasza nabór na stanowisko

sprzątaczki w wymiarze ½ etatu

I Wymagania:

 1. Stan zdrowia - pozwalający na zatrudnienie na wymaganym stanowisku.

II Wymagania dodatkowe:

 1. Predyspozycje osobowości: dyspozycyjność (również w sobotę, niedzielę i święta), odpowiedzialność, samodyscyplina, kultura osobista, komunikatywność.

III Zakres wykonywanych zadań:

Obsługa i utrzymanie czystości w obiektach MOK: DK i WDK Niesułowice.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Curriculum Vitae.
 3. Świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy nauki i zatrudnienia.

IV Wybór nastąpi:

Oferty należy składać w dziale kadr do 5 kwietnia 2019 r. Do potencjalnych kandydatów zostanie skierowane zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną.

Szczegółowe warunki zapytania ofertowego
na najem terenu przeznaczonego na Wesołe Miasteczko
towarzyszące imprezie „Święto Srebra - Dni Olkusza 2019”

ZAPYTANIE OFERTOWE

UMOWA

Wypożyczalnia strojów czynna od 5.11.2018 r. do 6.03.2019 r.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - 14:00 - 16:00

Czwartek - 13:00 - 15:00

Piątek - 13:00 - 15:00

Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu

ogłasza ofertę na

najem terenu na stoisko handlowe (moduł do 6m2) podczas

Święta Szlaku Orlich Gniazd na Zamku w Rabsztynie,

w dniu 22.09.2018 r.

cena: 50,00 zł +23%VAT za 1 dzień/moduł

termin składania ofert:   do 18.09.2018 r. na adres rabsztyn@mok.olkusz.pl

informacja: 32 494 39 66

Uwaga: zapotrzebowanie w prąd we własnym zakresie !

Dnia 28 marca 2018 r. odbyło się posiedzenie Jury w składzie:

 • Przewodniczący komisji: Kinga Grela – Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi UMiG w Olkuszu
 • Członek komisji: Sylwia Grossman – pedagog plastyk
 • Członek komisji: Wioletta Sarota-Stach – pedagog plastyk, instruktor Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu

Jury dokonało oceny łącznie 76 prac plastycznych wykonanych w technice pastel, podczas części praktycznej konkursu, który odbył się w dwóch turach dnia 19 marca 2018 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu. Do konkursu organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu przy wsparciu Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, zgłosiło się 17 placówek z terenu Miasta i Gminy Olkusz. Jury oceniło prace zgłoszonych w trzech z czterech możliwych kategorii. Wyłoniło zwycięzców i wyróżnionych opracowujących dwa tematy, w trzech kategoriach wiekowych:

 • Szkoły Podstawowe – klasy I-III – temat pracy: „Magia czystego powietrza-fruwając z owadami”
 • Szkoły Podstawowe – klasy IV-VI – temat pracy: „Magia czystego powietrza-fruwając z owadami”
 • Klasy VII i oddziały gimnazjalne – temat pracy: „Magia czystego powietrza -kwiat”

IMG 4718

Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu informuje, że w związku z rozpoczętymi pracami budowlanymi ZAMEK RABSZTYN w październiku będzie NIECZYNNY.

Jednocześnie serdecznie zapraszamy w październikowe weekendy w godz. 10.00 - 17.00 do zwiedzenia Chaty Kocjana za symboliczną złotówkę.

PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH W MOK W OLKUSZU W DNIU 10.05.2017

Jury  w składzie:

1.Magdalena Medyńska

2.Piotr Bułka

3.Michał Skiba

4.Adam Radosz

po wysłuchaniu 28  uczestników postanowiło przyznać:

W KATEGORII  RECYTACJA - SZKOŁY PODSTAWOWE

1 miejsce – Alicja Kundzierewicz ZS-P w Wolbromiu

2 miejsce – Maja Skałbania SP nr 9 w Olkuszu

3 miejsce – Maja Wróbel SP w Zawadzie

Wyróżnienie: Karolina Mąkol SP w Chełmie,

                        Błażej Boruń SP w Kluczach

W KATEGORII  RECYTACJA - GIMNAZJA

1 miejsce – Maria Sioła Gimnazjum  nr 1 w Olkuszu

1 miejsce – Patrycja Pałka Gimnazjum nr 4 w Wolbromiu

3 miejsce – Emilia Kur Gimnazjum nr 4 w Wolbromiu

Wyróżnienie: Maria Duch  Gimnazjum nr 2 w Wolbromiu

W KATEGORII - POEZJA ŚPIEWANA :

1 miejsce - Magdalena Pałka Gimnazjum nr 3 w Olkuszu

Jury stwierdza niski poziom artystyczny w kategorii poezji śpiewanej ( sugeruje współpracę z muzykami uczestników tej kategorii ). Zachęca do poszukiwań odpowiedniego, zrozumiałego dla uczestników repertuaru dostosowanego do wieku recytatorów.