Miejski Ośrodek Kultury zaprasza do składania ofert:

 1. Na obsługę gastronomiczną z wyłącznym prawem do sprzedaży piwa podczas XIII Turnieju Rycerskiego w Rabsztynie w dniach 1-2 lipca 2017 r.

            Cena wywoławcza 1.000 zł netto + 23% VAT

            Termin składania ofert do 20.06.2017r.

            Oferty należy składać w sekretariacie MOK w Olkuszu ul. Nullo 29,

            nr Tel.  32 6431120.

 2. Na wynajem stoisk handlowych o powierzchni do 6 m2 w cenie 50 zł + 23% VAT za dzień podczas Turnieju Rycerskiego w dniach 1-2 lipca 2017r.

 Prąd we własnym zakresie

Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu ogłasza nabór ofert na:

Wynajem stoisk handlowych i gastronomicznych o powierzchni do 6 m2 pod Zamkiem w Rabsztynie w sezonie turystycznym 2017 w cenie 15 zł + VAT za dzień od poniedziałku do piątku oraz 30 zł + VAT za dzień w soboty i niedziele, oprócz 1-2 lipca 2017r. (Turniej Rycerski).  Prąd we własnym zakresie

Informujemy ,iż z dniem 02 maja 2017 następuje zmiana konta MOK w Olkuszu.

nowe konto MOK

NR KONTA: PEKAO SA 31 1240 4940 1111 0010 7320 6117

Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu wynajmie lokale/pracownie położone w Centrum Kultury przy ul. Szpitalnej 32 (II piętro)na okres do 3 lat.

W/w lokale użytkowe to:

1. Pomieszczenie o powierzchni 26,88 m2 z przylegającym sanitariatem o pow. 2,84 m2.
2. Pomieszczenie o powierzchni 36,60 m2 z przylegającym przedsionkiem (korytarzem) o pow. 3,90 m2 oraz sanitariatem o pow. 4,35 m2.
Szczegółowe informacje i wzór umowy dostępny są na stronie : www.mok.olkusz.pl

Oferty należy składać na adres: Miejski Ośrodek Kultury w Olkusz,ul.Fr.Nullo29,32-300 Olkusz, Tel. 32 6431120. Termin składania ofert upływa 20.12.2016r.

Najem przeznaczony jest dla osób fizycznych i prawnych. Lokale wykazane pod najem przeznaczone są pod działalność usługową, administracyjną bądź artystyczną.
Osoba najmująca zobowiązuje się używać przedmiot najmu zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki i nie może zmieniać jego przeznaczenia bez zgody Wynajmującego.
Obowiązkiem Najemcy jest ponoszenie, oprócz czynszu za najem, wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem najmu, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami Wynajmującego (w tym podatki lokalne, obciążenia z tytułu posiadania oraz opłaty za media i ogrzewanie).

Szczegółowych informacji udziela Pan Wiesław Glanowski - Kierownik Działu Techniczno - Gospodarczego tel.501049969 lub 32 7065214

 

WZÓR UMOWY NAJMU

WYPOŻYCZALNIA   STROJÓW

 NIECZYNNA

DO 31 X 2017