Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu

ogłasza nabór na stanowisko

Operator urządzeń technicznych

I  Wymagania:

 1. Wykształcenie: min. średnie techniczne
 2. Stan zdrowia - pozwalający na zatrudnienie na wymaganym stanowisku.

II  Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie: min. 2 letni staż pracy przy urządzeniach elektrycznych

i  audiowizualnych, uprawnienia SEP.

 1. Prawo jazdy kat.B.
 2. Znajomość programów komputerowych.
 3. Predyspozycje osobowości: odpowiedzialność, samodyscyplina, kultura osobista, komunikatywność.

III  Zakres wykonywanych zadań:

Obsługa : instalacji elektrycznych , instalacji sieci niskoprądowych, urządzeń audiowizualnych, komputera, kasy fiskalnej oraz imprez MOK.

IV  Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Curriculum Vitae.
 3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe , wymagane do wykonywania oferowanej pracy.
 4. Świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy nauki i zatrudnienia.
 5. Oświadczenie o niekaralności.

IV  Wybór nastąpi:

Oferty należy składać w dziale kadr do  16-10-2017 . Do potencjalnych kandydatów zostanie skierowane zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną.