Miejski Ośrodek Kultury zaprasza do składania ofert:

 1. Na obsługę gastronomiczną z wyłącznym prawem do sprzedaży piwa podczas XIII Turnieju Rycerskiego w Rabsztynie w dniach 1-2 lipca 2017 r.

            Cena wywoławcza 1.000 zł netto + 23% VAT

            Termin składania ofert do 20.06.2017r.

            Oferty należy składać w sekretariacie MOK w Olkuszu ul. Nullo 29,

            nr Tel.  32 6431120.

 2. Na wynajem stoisk handlowych o powierzchni do 6 m2 w cenie 50 zł + 23% VAT za dzień podczas Turnieju Rycerskiego w dniach 1-2 lipca 2017r.

 Prąd we własnym zakresie