PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH W MOK W OLKUSZU W DNIU 10.05.2017

Jury  w składzie:

1.Magdalena Medyńska

2.Piotr Bułka

3.Michał Skiba

4.Adam Radosz

po wysłuchaniu 28  uczestników postanowiło przyznać:

W KATEGORII  RECYTACJA - SZKOŁY PODSTAWOWE

1 miejsce – Alicja Kundzierewicz ZS-P w Wolbromiu

2 miejsce – Maja Skałbania SP nr 9 w Olkuszu

3 miejsce – Maja Wróbel SP w Zawadzie

Wyróżnienie: Karolina Mąkol SP w Chełmie,

                        Błażej Boruń SP w Kluczach

W KATEGORII  RECYTACJA - GIMNAZJA

1 miejsce – Maria Sioła Gimnazjum  nr 1 w Olkuszu

1 miejsce – Patrycja Pałka Gimnazjum nr 4 w Wolbromiu

3 miejsce – Emilia Kur Gimnazjum nr 4 w Wolbromiu

Wyróżnienie: Maria Duch  Gimnazjum nr 2 w Wolbromiu

W KATEGORII - POEZJA ŚPIEWANA :

1 miejsce - Magdalena Pałka Gimnazjum nr 3 w Olkuszu

Jury stwierdza niski poziom artystyczny w kategorii poezji śpiewanej ( sugeruje współpracę z muzykami uczestników tej kategorii ). Zachęca do poszukiwań odpowiedniego, zrozumiałego dla uczestników repertuaru dostosowanego do wieku recytatorów.