Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu

ogłasza ofertę na

najem terenu na stoisko handlowe (moduł do 6m2) podczas

Święta Szlaku Orlich Gniazd na Zamku w Rabsztynie,

w dniu 22.09.2018 r.

cena: 50,00 zł +23%VAT za 1 dzień/moduł

termin składania ofert:   do 18.09.2018 r. na adres rabsztyn@mok.olkusz.pl

informacja: 32 494 39 66

Uwaga: zapotrzebowanie w prąd we własnym zakresie !