Miejski Ośrodek Kultury zaprasza do składania ofert:

1. Na obsługę gastronomiczną z wyłącznym prawem do sprzedaży piwa podczas XIV Turnieju Rycerskiego w Rabsztynie w dniach 30.06.18r.

oraz 01.07.2018r.

Cena wywoławcza 1.000 zł netto + 23% VAT

Termin składania ofert na piśmie : do 18.06.2018 r. w sekretariacie MOK

             W Olkuszu                        

             Informacje nr tel.: 32 494 39 66

2. Na wynajem terenu na stoiska handlowe (moduł do 6 m2 ) podczas

XIV Turnieju Rycerskiego w Rabsztynie w dniach 30.06.18r.

oraz 01.07.2018r.

Cena : 50 zł +23% VAT za dzień/moduł

Termin składania ofert do 20.06.18r. na adres rabsztyn@mok.olkusz.pl

Informacje nr tel. : 32 494 39 66

            

UWAGA: Prąd we własnym zakresie!