Szczegółowe warunki zapytania ofertowego
na najem terenu przeznaczonego na Wesołe Miasteczko
towarzyszące imprezie „Święto Srebra - Dni Olkusza 2018” 

ZAPYTANIE OFERTOWE (PDF) 

WZÓR UMOWY (PDF)