Od 22 lutego 2017 r. w MOK-Centrum Kultury oglądać można wystawę poświęconą jednemu z najwybitniejszych olkuszan – Antoniemu Kocjanowi, konstruktorowi lotniczemu i współpracownikowi wywiadu AK zasłużonemu w rozpracowaniu nazistowskiej broni rakietowej. Inicjatywę uczczenia wystawą 115. rocznicy jego urodzin podjął Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu wraz z Sekcją Modelarską LKS Kłos i Zespołem Szkól Nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu.

Uczestnicy wernisażu

W imieniu dyrekcji MOK gości powitał Marcin Wiercioch, kierownik Działu Organizacji Imprez MOK. Wśród przybyłych do pawilonu wystawienniczego przy ul. Szpitalnej 32 obecni byli m. in. przedstawiciele współorganizatorów wystawy: Tomasz Lis – dyrektor ZS Nr 3 im. A. Kocjana oraz Waldemar Maj - prowadzący Sekcję Modelarską LKS Kłos Olkusz. Obaj przedstawili pokrótce działalność kierowanych przez siebie placówek. Tomasz Lis podkreślił zaangażowanie pedagogów i uczniów w pielęgnowanie pamięci o patronie szkoły. Wymienił też Agatę Brodzińską i Wiesławę Sygułę – nauczycielki przygotowujące z ramienia ZS Nr 3 część otwartej tego dnia wystawy.

Tomasz Lis

Z kolei Waldemar Maj przypomniał sukcesy odnoszone przez olkuskich modelarzy na Mistrzostwach Polski, Europy i Świata. Zwrócił ponadto uwagę na walory edukacyjne zajęć w sekcji, z której wywodzą się obecni inżynierowie i profesor uczelni technicznej. Modele wykonane przez podopiecznych Waldemara Maja wzbogaciły wystawę o Antonim Kocjanie.

Waldemar Maj

Podczas otwarcia wystawy jego uczestnicy mieli również okazję zapoznania się z przedsięwzięciami podejmowanymi w celu popularyzacji postaci i dokonań Antoniego Kocjana. O rekonstrukcji zlokalizowanej u podnóży zamku w Rabsztynie jego rodzinnej chaty, prezentowanej tam wystawie i organizowanych akcjach opowiadała Grażyna Praszelik-Kocjan, kierownik Działu Muzealno-Regionalnego MOK. Ten zabytkowy obiekt w minionym sezonie odwiedziło blisko 35 tys. turystów. Ponieważ w większości były to osoby spoza Olkusza i okolic, stąd zrodziła się inicjatywa przybliżenia ekspozycji mieszkańcom Srebrnego Miasta. - Chcemy, aby świadomość o tym kim był Antoni Kocjan towarzyszyła każdemu pokoleniu olkuszan. Stąd w roku 115. urodzin tego wybitnego konstruktora chcemy jeszcze mocniej pamiętać o człowieku, który wygrał wojnę - powiedziała Grażyna Praszelik-Kocjan.

Grażyna Praszelik Kocjan

Biografię tego wybitnego olkuszanina, ze szczególnym uwzględnieniem jego dokonań, szeroko omówił Jarosław Dobrzyński z Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Ilustrowana licznymi archiwalnymi zdjęciami prelekcja poprowadziła uczestników wernisażu od dzieciństwa Antoniego Kocjana we wsi Skalskie, obecnie dzielnicy Olkusza, poprzez nowatorskie konstrukcje lotnicze, aż po działalność konspiracyjną, w ramach której m. in. dokonał rozpoznania wywiadowczego hitlerowskiej broni V-2.

Jarosław Dobrzyński

Oddziały AK zbierały pozostałości po próbach rakiet, zaś Antoni Kocjan analizował je, opracowywał wyniki i tworzył plany techniczne, które wraz ze zdobytymi przez partyzantów częściami przekazane zostały aliantom w ramach operacji Most III. Nieoceniony wkład w rozpracowanie ośrodka badań rakietowych Peenemünde i pocisków V-2 przyniósł mu miano człowieka, który wygrał wojnę.

Wykład Jarosława Dobrzyńskiego

Na zakończenie tajniki powstawania filmu dokumentalnego o Antonim Kocjana ujawnili jego współtwórcy: Konrad Kulig

Konrad Kulig

i Mateusz Radomski

Mateusz Radomski

– młodzi olkuszanie z Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Na prace nad filmem składają się nie tylko poszukiwania dokumentów i zdjęć, ale przede wszystkim świadków i osób, które posiadają wiedzę o wybitnym olkuszaninie. Stąd m.in. współpraca twórców filmu z dr. Adamem Cyrą, starszym kustoszem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Antoni Kocjan przez 10 miesięcy był więźniem niemieckiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.

Fragment wystawy

Czekając na ukończenie prac nad filmem serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy pt. „Antoni Kocjan. Olkuszanin, który wygrał wojnę”. Wystawa ta dostępna będzie dla zwiedzających do 11 marca 2017 r. Na prezentację tą składają się archiwalia, tablice ukazujące za pomocą zdjęć i tekstów życie oraz działalność Antoniego Kocjana, modele lotnicze oraz wizytówki współorganizatorów, obrazujące ich osiągnięcia oraz związki z patronem.

Model szybowca Komar

Wśród zawieszonych pod sufitem pawilonu MOK- Centrum Kultury eksponatów jest sporych rozmiarów model szybowca Komar, konstrukcji Antoniego Kocjana, udostępniony przez Stanisława Kołakowskiego z Pracowni Modelarstwa Lotniczego Żar przy Gminnym Ośrodku Kultury w Międzybrodziu Żywieckim. Wszystkim współtwórcom wystawy serdecznie dziękujemy.

Znaczek Chata Kocjana

Wernisaż stał się też okazją do zaprezentowania nowego kolekcjonerskiego znaczka turystycznego Chata Kocjana w Rabsztynie. Więcej informacji o znaczku znaleźć można na stronie internetowej www.znaczki-turystyczne.pl/znaczkowe-miejsca-turystyczne/chata-kocjana-w-rabsztynie-c581

Wśród gości wernisażu obecni byli m.in.: Andrzej Feliksik – przewodniczący Klubu Przewodników „Ilkussia” oraz przedstawiciele i młodzież I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu. W przedwojennej szkole, której tradycje kontynuuje I LO, kształcił się Antoni Kocjan.

Dla zwiedzających przygotowane zostały nieodpłatne foldery informacyjne o Antonim Kocjanie z reprodukcjami archiwalnych zdjęć. Tekst opracował Jacek Sypień na podstawie książki Andrzeja Glassa pt. Antoni Kocjan szybowce i walka z bronią „V” (Muzeum Lotnictwa Polskiego, Kraków 2002).

Zainteresowanych życiem i dokonaniami Antoniego Kocjana zachęcamy do lektury ww. książki. Więcej informacji o olkuszaninie, który wygrał wojnę znaleźć też można w Wikipedii oraz na blogu historycznym dr. Adama Cyry: http://cyra.wblogu.pl/jeszcze-raz-o-antonim-kocjanie-%E2%80%9Eczlowieku-ktory-wygral-wojne%E2%80%9D.html