W niedzielę, 13 sierpnia, w Chacie Kocjana w Rabsztynie odbyła się uroczystość upamiętniająca 115. rocznicę urodzin znanego Olkuszanina.

Spotkanie zostało zorganizowane przez MOK Olkusz, a prowadziła je Grażyna Praszelik-Kocjan, Kierownik Działu Muzealno-Regionalnego MOK.

Zebrani obejrzeli ekspozycję poświęconą Antoniemu Kocjanowi, która zawiera dokumenty, fotografie i pamiątki związane z jego życiem i działalnością. W Chacie znajdują się również fragmenty motoszybowca Bąk oraz modele innych szybowców opracowanych przez utalentowanego konstruktora.

Uczestnicy spotkania rozmawiali o życiu Antoniego Kocjana oraz wiedzy o jego dokonaniach. Dyskusja zakończyła się konkluzją, że przed latami osiemdziesiątymi wiedza ta nie była w Olkuszu powszechna.

84

Grażyna Praszelik-Kocjan porównała jakże różne losy Antoniego Kocjana i Władysława Wołkowskiego - rówieśników, obu urodzonych w 1902 roku.

Spotkanie zakończyło się zawieszeniem w Chacie Kocjana reprodukcji rysunku Władysława Wołkowskiego przedstawiającego niemiecką broń rakietową V. Rysunek jest opatrzony napisem "Pamięć dla: Kocjana, Groszkowskiego, Chmielewskiego", a jego oryginał posiada pan Witold Olejarczyk, przyjaciel artysty i współzałożyciel ekspozycji jego dzieł.