bozena szczygiel gruszynskaZ przykrością informujemy, że wczoraj zmarła Pani Bożena Szczygieł - Gruszyńska. Darowizna jaką poczyniła razem z mężem, doktorem Bogdanem Szczygłem, stała się początkiem Muzeum Afrykanistycznego w Olkuszu. Była aktywną uczestniczką i współorganizatorką różnorodnych przedsięwzięć propagujących kulturę Czarnego Lądu w naszym regionie.

Pani Bożena urodziła się w 1930 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim, dzieciństwo spędziła w Gdyni, następnie przebywała w Warszawie. Brała udział w Powstaniu Warszawskim. Po jego upadku, jesienią 1944 roku znalazła schronienie u rodziny w Olkuszu. Tu poznała Bogdana Szczygła. Związek małżeński zawarli w 1952 roku. Wcześniej ukończyli studia medyczne, Bożena Szczygieł na swą specjalność wybrała stomatologię. W 1966 roku Bożena i Bogdan Szczygłowie wyjechali wraz z córką Ewą do Nigru, gdzie zgromadzili bogatą kolekcję dzieł sztuki ludów Afryki. Po blisko dwunastu latach powrócili do kraju i przekazali swe zbiory Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Olkuskiej, które zorganizowało stałą ekspozycję kolekcji. Bożena Szczygieł kontynuowała praktykę lekarską w Olkuszu. Równocześnie angażowała się w bieżącą działalność i rozwój nowo powstałego Muzeum Afrykanistycznego. Była aktywną uczestniczką i współorganizatorką różnorodnych przedsięwzięć propagujących kulturę Czarnego Lądu.

Pani Bożena zmarła 8 kwietnia 2020 r. w wieku 90 lat.