16 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu odbyło się spotkanie szkoleniowe dla służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Olkusz. Spotkanie zorganizował Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu w partnerstwie z MOK Olkusz.

DSCF5403

Magdalena Jajkiewicz, przewodnicząca zespołu, powitała sędzię Annę Marię Wesołowską oraz zebranych, wśród których znaleźli się przedstawiciele policji, oświaty, sądownictwa, pracownicy socjalni oraz inne osoby zainteresowane tematyką przemocy.

DSCF5405

Sędzia Anna Maria Wesołowska, znana wszystkim z lubianego paradokumentalnego serialu, większość swojego życia zawodowego poświęciła walce o wczesną edukację prawną, między innymi o obowiązkowe lekcja prawa w szkołach.

-Kiedy dziecko, nastolatek, znajdzie się na sali sądowej, jest już za późno – powiedziała. -Czasu cofnąć się nie da.

DSCF5406

Napisała poradnik dla młodzieży, jest społecznym doradcą Rzecznika Praw Dziecka, jest też mocno zaangażowana w społeczną kampanię „Powiedzmy STOP szkolnej agresji” mającej na celu nagłośnienie przemocy rówieśniczej i zmianę postaw młodzieży.

DSCF5409

Do swojej sali sądowej zapraszała uczniów na lekcje wychowawcze i tę praktykę bardzo poleca. Dzięki niej 11 tys. młodzieży łódzkiej wzięło udział w prawdziwych rozprawach. Edukację prawną dzieci można zacząć już w przedszkolu – praktyka pokazuje, że poznawszy zasady, których należy przestrzegać, dzieci wykształcają w sobie poczucie sprawiedliwości. Ale ktoś ich tych zasad musi nauczyć. Stąd cenną inicjatywą są kąciki prawne – w szkołach, bibliotekach, domach kultury, symulacje rozpraw sądowych i lekcje wychowawcze w sądzie. Wymaga to jednak dobrej współpracy wszystkich służb, które działają w tym zakresie, a z tym wciąż nie jest dobrze. Aby prawidłowo działały wczesna profilaktyka i edukacja, to pierwsze, co musi się zmienić.

Na spotkaniu poruszono wiele aktualnych, ważnych społecznie tematów – współczesne zagrożenia, nowe formy przemocy wobec dzieci, procedury „Niebieskiej karty”.

Oby to ważne wydarzenie zaowocowało początkiem zmian w obszarze życia społecznego, który wpływa na bezpieczeństwo nas wszystkich.