8 października rozpoczęły się XIX Międzynarodowe Olkuskie Dni Muzyki Organowej i Kameralnej w Bazylice Mniejszej pw. św. Andrzeja Apostoła. Patronat sprawowali: Roman Piaśnik, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Starosta Olkuski Paweł Piasny oraz Biskup Diecezji Sosnowieckiej Grzegorz Kaszak.

PA080017PA080027

Dzień wcześniej o 13.00 odbyła się Liturgia z uroczystym poświęceniem odrestaurowanych organów Hansa Hummla i Jerzego Nitrowskiego.

Proboszcz bazyliki olkuskiej ks. Mieczysław Miarka podkreślił, że jest to pierwszy koncert po gruntownych pracach konserwatorskich, które przywróciły organom Hansa Hummla i Jerzego Nitrowskiego brzmienie sprzed czterystu lat. Słuchacze są zgodni, że brzmienie olkuskich organów jest teraz wspaniałe.

PA100016PA080026

Koncerty prowadził dr hab. Krzysztof Urbaniak, Kierownik Katedry Organów i Muzyki Kościelnej oraz pełnomocnik JM Rektora ds. współpracy międzynarodowej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, adiunkt w Katedrze Organów Akademii Muzycznej w Krakowie.

PA080027PA080076

W pierwszej części koncertu na organach Hansa Hummla grał Pieter van Dijk z Alkmaar w Holandii, profesor gry organowej w Hamburgu oraz w konserwatorium w Amsterdamie. Podczas drugiej części grał Dariusz Bąkowski-Kois z Krakowa. Mury olkuskiej fary wypełniły dźwięki dawnej muzyki organowej niderlandzkiej i iberyjskiej.

PA090167PA090207

Następnego dnia była to dawna muzyka organowa polska i niemiecka w wykonaniu profesora Andrzeja Szadejko oraz Scholi Cantorum Katedry Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku pod kierownictwem Agnieszki Budzińskiej-Bennett.

W drugiej części koncertu grał profesor Martin Rost, przewodniczący Stowarzyszenia Baltisches Orgel Centrum z Niemiec, które przed rozpoczęciem konserwacji opracowało ekspertyzę olkuskich organów.

PA100009PA100087

Trzeciego dnia wysłuchaliśmy koncertu organowo-kameralnego w wykonaniu prof. Marcina Szelesta, zespołu Harmonia Sacra oraz prof. Juliana Gembalskiego.

Organizatorami XIX Międzynarodowych Olkuskich Dni Muzyki Organowej i Kameralnej byli: Bazylika św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu oraz Stowarzyszenie na Rzecz Historycznych Organów Hansa Hummla i Jerzego Nitrowskiego w Olkuszu, a współorganizatorem Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu.

PA090148PA080055

Maria Rzepka, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Historycznych Organów Hansa Hummla i Jerzego Nitrowskiego w Olkuszu, powiedziała: „-To, że organy grają, że są takie piękne to zasługa wielu, wielu ludzi. Nasze Stowarzyszenie powstało, po to by nadać tym organom brzmienie sprzed czterystu lat i osiągnęliśmy cel.” Przypomniała również, że profesorowi dr. hab. Krzysztofowi Urbaniakowi, kierownikowi artystycznemu XIX Międzynarodowych Olkuskich Dni Muzyki Organowej i Kameralnej zawdzięczamy rozpoczęcie współpracy z niemiecką fundacją z Hamburga, która ofiarowała na renowację organów 50% wartości kosztorysowej. Ponadto prof. Urbaniak koordynatorem renowacji organów.

Prezes Maria Rzepka złożyła gorące podziękowania Krzysztofowi Urbaniakowi, ks. prob. M. Miarce, Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Olkuszu, Urzędowi Miasta i Gminy, Starostwu oraz Tauronowi, Drukarni Dela i Hotelowi RestauracjiVictoria.