W wydawnictwie, na przykładzie zrekonstruowanej chaty z 1862 r., w której urodził się Antoni Kocjan, rozstrzelany w Pawiaku wybitny konstruktor szybowcowy i szef wywiadu lotniczego AK, w przystępny, obrazkowy sposób przedstawione zostaną losy wybitnego Polaka, a także budownictwo drewniane ziemi olkuskiej, dawne wyposażenie kuchni, komory i obory. W zawartość książeczki wkomponowana będzie gra i karty pracy z odniesieniami do lokalnych, ginących tradycji i obrzędów niewystępujących na innych obszarach Polski.
Uczestnicy pikniku, który odbędzie się 21.10.2018 r., dowiedzą się o projekcie, będą rozwiązywać zadania z książeczki, oglądać obrzęd oraz brać udział w warsztatach pszczelarskich.