Jury w składzie:

1.Stanisława Szarek

2.Barbara Marszałek

3.Marida Zoń

po wysłuchaniu 57 prezentacji postanowiło: że

DO II ETAPU KONKURSU RECYTATORSKIEGO ZAKWALIFIKOWAŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE OSOBY:

W KATEGORII POEZJI ŚPIEWANEJ

1.Emilia Prządo - SP nr 9 w Olkuszu

2.Zofia Mittman - SP w Osieku

3.Krzysztof Kulig - SP w Sienicznie

W KATEGORII RECYTACJI

1.Jakub Duży - SP nr 9 w Olkuszu

2.Oliwier Rogozik - SP w Zawadzie

3.Igor Pałka  - SP nr 5 w Olkuszu

4.Julia Ptaszek  - SP w Zawadzie

5.Wiktoria Piątek  - SP w Zawadzie

6.Nicola Jeziorek - SP nr 9 w Olkuszu

7.Kinga Kudła - SP w Braciejówce

8.Alicja Trólka - SP nr 5 w Olkuszu

9.Maria Sioła - ZSPI nr 1 w Olkuszu - Gimnazjum

10.Mateusz Goraj - SP nr 9 w Olkuszu - Gimnazjum

11.Maja Skałbania - SP nr 9 w Olkuszu

12.Alicja Chrost - SP nr 9 w Olkuszu - Gimnazjum